MENINGER

- Takk til alle som har bidratt til denne felles dugnaden

Per Ervik 

Meninger

I formannskapsmøtet tirsdag 26. januar ble det av kommunedirektøren gitt en grei og utfyllende orientering om korona-utviklingen. Kanskje har vi snart ryddet ut dette viruset.

Jeg vil i denne sammenhengen rette en stor takk til alle på Hitra, både private og næringsliv, som har bidratt til denne felles dugnaden som gjør at vi snart kanskje har et smittefritt Hitra igjen.

Men uansett må dette ikke være en hvilepute. Vi må være på vakt hele tiden for å forebygge. Derfor støttet jeg i formannskapet forslaget om inntil videre fortsatt bruk av munnbind i forskjellige sammenhenger, ved besøk i butikker m.m.

Mvh

Per Ervik

PP Hitra