Meninger

Vi sager ned sitkagrana - ny skog av søppeldunker 

Snart blir det fire søppeldunker ved hver husstand.  Foto: Faksimile infobrosjyre fra ReMidt

Meninger

Sitkagrana skal visstnok være et fremmedelement i naturen vår. Store tilskudd gis nå for å hogge uønsket skog og lage en ren natur, fri for uønskede elementer.

Nå får vi i stedet en ny skog, denne gangen av søppeldunker. Så langt har hver husstand hatt to sorteringsdunker å passe på + plastsekker. Nå melder ReMidt om ny renovasjonsordning, og hver husstand skal få fire dunker + plastsekker for å sortere avfallet vårt.

Nå skal avfallsdunker avløse sitkagrana langs veiene våre. Hver husstand med avfallsstativer og fire dunker. Her på haugen er vi 6-7 husstander som plasserer dunkene våre langs veikanten på annen manns grunn. Det blir nå til 24-28 søppeldunker som må finne sin plass i veikanten. Naboene i neste avkjørsel, 75 meter lenger bort på flata, består også av 5-6 husstander (20-24 dunker), og alle skal sette ut søppeldunkene i veikanten.

Dette vil bli en mye verre forurensing enn det sitkagrana har vært ute på øyene. Søppeldunkene kommer til å stå som grønne tinnsoldater i veikanten i lange rekker på hundre meter der bosettinga er tettere.

Noen setter opp søppelboder, og de vil trolig bli som lave lagerhaller i veikantene. Kan hvem som helst sette opp søppelbod i veikanten, innenfor 3-5 meter fra veikanten uten søknad til kommunen som trolig har tillatt denne galskapen? Der eier visstnok Statens Vegvesen, og ReMidt har sikkert sørget for den nødvendige velsignelsen for tiltaket.

I feltet «ung bo» der alle er foreldre og ute i arbeidslivet, har de sett seg nødt til å ansette en egen søppelmann til å ta seg av opprydding og sortering i heimene hos de 10 husholdningene for at avfallet skal bli sortert slik ReMidt krever.

Hva skjer når det blir mye snø? Da er det vel naturlig å forvente at søppelkjørerne fra ReMidt tar ansvaret for snøryddinga for å finne fram til nedsnødde og nedbrøyta søppeldunkene langs veiene?

En spennende tid venter oss, vil naturen vår tåle det nye framstøtet til ReMidt? Har kommunene og Statens vegvesen velsignet denne plastforurensingen som kommer? Hva sier politikerne, - er dette å begynne i riktig ende?

Naturelsker