Meninger

- Håper det fortsetter slik

Meninger

Vi har hatt sjelelig vinter noen dager nå med vekslende vintervær med snø og skiftende føre.

Som regel blir det fort vaskebrett som medfører dårlig kjøreforhold med en dårlig kjøreopplevelse. Men nå er veiene helt perfekte på de veistrekningene jeg og mange med meg kjører mye etter fritt for vaskebrett.

Dette bare vitner om at den ansvarlige entrepenør for vintervedlikeholdet , og de som sitter bak rattet i biler/traktorer både natt og dag gjør en utmerket jobb på fylkesveiene her ute på Hitra. Dessuten er det også en god forebyggende trafikksikkerhet.

Dette er bra jobba. Håper det fortsetter slik!

Mvh

Per Ervik

Per Ervik