- Vi som produserer dette avfallet kan ikke bare kritisere løsninger

Snart blir det fire søppeldunker ved hver husstand.  Foto: Faksimile infobrosjyre fra ReMidt

Meninger

Den 2.2 skriver en naturelsker om søppel og sitkagran. Jeg vet ikke om vedkommende er for sitkagran, men det er klart at Remidts løsning for innsamling / kildesortering ikke er optimal for oss søppelprodusenter. Personlige er jeg over gjennomsnittet opptatt av håndtering av, og gjenvinning av, det som egentlig er en ressurs.

Just som sitkagrana en gang var en løsning som verneskog, er kildesortering/ gjenvinning en utfordring som ikke blir løst en gang for alle. Vi som produserer dette avfallet kan ikke bare kritisere løsninger som kommer fra "grovtenking" hos ReMidt. Vi må også tenke gjennom problemet, fintenke, for deretter komme opp med forslag som virker bedre. Kritikk uten alternative forslag er ikke en positiv metode.Snakk med naboene om alternativ til løsning; hjemmekompostering, fellesdunk for glass/ metall. Deretter må dette markedsføres hos ReMidt. Dersom ReMidt prioriterer en bedre løsning , og ikke er for opptatt av å få bedre ( kortsiktig) økonomi, kan vi oppnå et system som er optimalt for alle.

Jeg tror ikke ReMidt har funnet den beste løsningen med å fylle opp grøftekantene på distriktet med stygge plastkasser, og har kommet med forslag som kan være bedre for oss her i grenda.


Steinar Johnsen,

Imsterfjorden, Snillfjord