MENINGER

Hva er transportutvalget i Trøndelag fylkesting redd for?

Svein Otto Nilsen. 

Meninger

Kirsti Hamre Nilsen fra Pensjonistpartiet fremmet forslag i Transportutvalget som kunne ha gitt innbyggerne på Hitra og Frøya en mulighet til å bruke fly til og fra Ørlandet.

Pensjonistpartiet ba fylkesrådmannen komme tilbake til hovedutvalget med en redegjøring på om man kan samkjøre hurtigbåt fra Hitra og Frøya med flyavgang fra Ørlandet til Oslo morgen og kveld.

Denne saken ble fremmet under mandat hurtigbåt 2024 10. februar.


Snuoperasjon på Stortinget: Vil gi statlige penger til flyruta likevel

I juni stemte Høyre, Krf, Venstre og Frp mot å gi korona-krisehjelp til flyruta mellom Fosen og Oslo da Stortinget behandlet saken. Nå har minst tre av partiene snudd.


Dessverre stemte alle representantene utenom forslagsstiller mot forslaget.

Hvorfor stemte Høyre, Frp, MDG, SP, A, Krf og SV i mot en redegjøring på om man kan samkjøre hurtigbåt fra Hitra og Frøya med flyavgang fra Ørlandet?

Dette handler om justering av rutene som gjerne også kan endres noe i følge folk inn til Trondheim fra Hitra.
Alt er mulig for å få det bedre for de som er bosatt på de flotte øyene Hitra og Frøya.


Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting