Hitra Kysthavn

Meninger

Det er et underlig «skuespill» som her utspiller seg foran våre øyne og i full offentlighet. Spørsmål til ordføreren rundt saken ble stilt i dagens kommunestyremøte, men ordføreren gir inntrykk av å ikke ha noe med saken å gjøre? Dette er angivelig kommunedirektørens bord? Til tross for dette ser vi at Hitra-ordføreren ikke har nevneverdig store problemer med å føre en polemikk på saken i pressen?

Jeg har ikke nok innblikk i finjussen til å avgjøre hvem som har rett eller galt her og jeg skal heller ikke påstå at det ikke for Hitra kan være en strategisk klok beslutning å knytte seg til Trondheim Havn. Jeg savner likevel bedre informasjon rundt det som egentlig burde være det sentrale spørsmålet for Hitra kommune:
Hvor stort hjerte har Trondheim Havn i Hitra Kysthavn og hvilke ambisjoner har de for videreutvikling av havneaktiviteten og konseptet, Hitra Kysthavn?


Delikat dilemma: Ingen kan bruke havna hvis de ikke blir enige

Havneselskapet vil beholde kaia, men kommunen vil skille lag og eier grunnen på land. Blir det ikke enighet, kan ingen bruke havna verdsatt til 55 millioner kroner, medgir Hitra-ordføreren.Slår tilbake. Mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før

Havnefogden i Kristiansund deler ikke Hitra-ordførerens tolkning om tilgang på Hitra kysthavn og mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før.


Kristiansund og Nordmøre Havn har etter min oppfatning vært en proaktiv og meget god samarbeidspartner for Hitra kommune i de årene vi har samarbeidet. De tente umiddelbart på alle pluggene og har gått veien sammen med Hitra kommune. Trondheim Havn var på et tidlig tidspunkt (før Kristiansund og Nordmøre Havn) invitert til et samarbeid rundt Hitra Kysthavn og gjennom den erfaringen må vel Trondheim Havn kunne betegnes som mildest talt lunkne. Jeg oppfattet det da mer som en motarbeiding av Hitra Kysthavn enn et ønske om å være proaktiv og utviklingsorientert? Hva har endret seg for Trondheim Havn siden den gang?

Som sagt; Jeg skal ikke påstå at det ikke kan være et strategisk klokt grep å slutte seg til et samarbeid med en aktør som angivelig skal ha en god del større «økonomiske muskler» (forutsatt at de virkelig ønsker å bruke dem på Hitra Kysthavn da?).


Nekter å gi fra seg millionverdiene i havna. Mottok budskapet fra Hitra «med sorg»

Kristiansund og Nordmøre Havn nekter Hitra å ta med seg kaianlegget Hitra kysthavn - til en anslått markedsverdi på 55 millioner kroner - når Hitra nå vil ut av samarbeidet.


Nå kan nok selvsagt de skarpe utspillene fra begge parter regnes som strategiske forhandlingsutspill, men det skjærer meg likevel litt i hjerteroten at vi nå har havnet i en slik situasjon med en mangeårig og god samarbeidspartner.

Dag Willmann (H)