- Det vi ser nå i trønderske kommuner er en konkurranse i å underby hverandre

Andreas Brorstad Lervik 

Meninger

Panasonic, Equinor (Statoil) og Hydro sine planer om etablering av batterifabrikk i Trøndelag er et tveegget sverd. På den ene siden har vi ny industri som vil bidra til elektrifiseringa; Rødt er for etablering av ny, grønn industri og produksjon av batterier.

Som miljøparti og demokratiforkjempere kan Rødt imidlertid ikke akseptere at kapitalen skal diktere betingelsene for etablering av ny industri. Når sterke kapitalkrefter får legge føringer på norsk lokal og regional politikk, ser vi at konklusjonen ofte trekkes før det er gjort utredninger. Det virker også å være tilfelle her; vi redder ikke klimaet ved å ofre myr, matjord, friluftsarealer eller arealer avsatt til vern av viktig dyreliv og natur.


Batterifabrikk-kampen:

Hitra vil tilby helt nytt industriområde til Panasonic, Equinor og Hydro

Hitra viser fram helt nytt næringsområde på 1.000 mål for å friste utbyggerne av den gigantiske batterifabrikken.


Det vi ser nå i trønderske kommuner er en konkurranse i å underby hverandre. Hvem klarer å subsidiere milliardkonserner med billigst tomt, gunstigst betingelser på infrastruktur med mer, og ikke minst hurtigst (les:dårligst) politisk behandling? Denne strategien er velkjent fra kapitalinteressene idet profittjaget er overordnet alt annet. Og: det er alltid fellesskapet som betaler.


Rødt Trøndelag krever:

● at utbygging av batterifabrikk i Trøndelag konsekvensutredes skikkelig

● at myrområder og dyrkbar jord må vernes

● kraftbehovet må vurderes, og ingen ny landbasert vindkraft skal bygges ut

● at lokalisering av batterifabrikk i Trøndelag fastsettes i regional planprosess

● at utbyggerne forplikter seg til et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om regional kompetanseutvikling

● at infrastruktur som må på plass for etablering av batterifabrikk også skal komme samfunnet for øvrig til gode

● at det legges til rette for utbygging av sivil kollektivtransport i eventuell utbedring av jernbanelinjer, havneanlegg osv.

● at det opprettes et tett samarbeid med fagbevegelsen for å sikre kompetanse, seriøst arbeidsliv og ingen/minimal innleie

● at hovedregelen må være fast ansatte

● at tariffavtaler i bransjen må være gjeldende

● at etableringa skjer uten åpne eller skjulte subsidier fra verts kommune eller fylke


Hilsen

Andreas Brorstad Lervik

Leder Rødt Hitra