Lokalpolitiske engasjement, ønsket eller ikke?

Bergitte Stormo. 

Meninger

Hvordan, og hvor mye, ønsker Hitra kommune å ha lokalpolitiske interesserte innbyggere?

Som engasjert innbygger ønsker jeg å følge med på hva som skjer i kommunen. Både gjennom vanlige og sosiale media, og i særdeleshet gjennom kommunens egne hjemmesider.

Det siste kan være en kronglete øvelse, da det er så ymse når innkallinger til de forskjellige møtene legges ut.

Finnes det noe regelverk om minimumsfrist på å legge ut møteinnkallinger?

Ofte består møteinnkallingene av hundrevis av sider. Siste skrekkeksempel er fra innkallinga til kommunestyremøtet to. 18/2-21. Den var på 1073 sider! Og fremdeles ikke lagt ut tirsdag 16/2 på ettermiddagen. Det er under 48 timer før møtestart!

Dette er, etter mitt syn, en skandale, og ikke forsvarlig. Hvordan er det mulig at kommunestyre-representantene skal rekke å sette seg inn i sakene når lista er så lang? Det oppstår stor fare for at avgjørelser blir tatt på tynt grunnlag, p.g.a. manglende tid til å sette seg inn i papirene.

Demokratisk blir dette et problem, da vedtak som fattes kan ha stor betydning både for enkeltpersoner og lokalsamfunnet som helhet. Og da må man få tid til å være sikker på hva man stemmer på/over. Det er en direkte trussel mot demokratiet at folkevalgte representanter blir nødt til å fatte vedtak/avgi stemmer på så kort varsel. Partier som ønsker dialog innad før møtene, rekker heller ikke det, og dermed blir demokratiske prosesser satt ut av spill.

Håper det kan bli en bedring av denne praksisen, slik at møteinnkallinger legges ut offentlig med en minimumsfrist på en uke før møteavholdelse.


M.v.h.

Bergitte Stormo

Styremedlem Rødt Hitra