Hitra Kunst- og Håndverksforening

- Vi har lagt et ualminnelig år bak oss

Meninger

Hitra Kunst og Håndverksforening har avholdt årsmøte og gjenvalgt sitt styre: leder Siw Hermanstad, nestleder Kjersti Lindal og kasserer Tommy Kind.

Foreninga har et ualminnelig år bak seg, siden vi som alle andre måtte legge vår virksomhet på is i mars 2020.

Sommerutstilling

Vi åpnet imidlertid Sommerutstilling i slutten av juni, med Rigmor Hermanstad og Svanhild Stub som utstillere i kaferommene på Innsia Kulturhus. Amy Lightfoot, Siw Hermanstad, Katarina Isaksen, Mette Brasøy, Kjersti Lindal og Loke Sølvåre presenterte sine arbeider i Galleri Leia samme sted.

I åpningstida 13-16 hver søndag har mange besøkende fått se disse lokale utøvernes arbeider, og salget har vært godt.


Tilbyr spennende sommer-prosjekter for ungdom

Hitra Kunst og Håndverksforening gir kurstilbud til ungdom gjennom Sommerjobb for ungdom.


I juli gjennomførte vi et keramikkarbeidsprosjekt med ungdom, og forberedte også et Sminke- og Fotokurs til Halloween, Det siste fikk dessverre pga. koronasituasjonen ikke nok påmeldte til å kunne gjennomføres.

Høstutstilling

Henrik Hallaren holdt imidlertid Høstutstilling hos oss fra medio november, og vi supplerte Galleri Leia med flere og mer julerelaterte arbeider i stedet for å holde vårt tradisjonelle Julemarked. Alt i alt fikk vi brukt året bedre enn vi fryktet i mars.


Henriks tegninger på høstutstillinga på Innsia

Hitra kunst og håndverksforening arrangerte sist helg åpning av Henrik Hallaren sin høstutstilling på Innsia Kulturhus. Utstillinga består av en rekke tegninger.


Vår Facebookgruppe, som har foreningens navn, har nå mer enn 70 medlemmer. Vi ønsker i større grad å tilby kurs, etter hvert som det blir mulig igjen, og denne sida er blitt en nyttig verktøy for informasjon og drøftelser.

Takker for støtte

Foreninga har fått kr. 10.000,- fra Sparebank 1 sitt Samfunnsutbytte. Dette har gitt oss en trygghet for vår drift sett opp imot koronasituasjonen, og vi har satt stor pris på denne tildelinga. Det er svært hyggelig og motiverende at frivillig arbeid på kulturfeltet blir verdsatt.

- Vi takker for dette håndslaget, og håper på et minst like fruktbart år i 2021!


For styret i Hitra Kunst og Håndverksforening:

Siw Hermanstad, Kjersti Lindal og Tommy Kind.