MENINGER

- Feil å starte debatt om havna nå

Hitra kysthavn. 

Meninger

Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak med bestilling til kommunedirektøren om å gå i forhandlinger med Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH) om skifte av havneselskap til Trondheim havn.

Som jeg oppfattet vedtaket, skal kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret når saken er avklart om forhandlingsresultatet. Derfor synes jeg dette blir feil at det startes en debatt omkring dette emnet nå.Jeg har en sterk oppfordring til oss alle i kommunestyret om å la kommunedirektøren få gjøre jobben på kommunestyret sin bestilling.


Føler havnebeslutning ble tatt på tynt grunnlag

Tor Johan Sagøy håper flere i kommunestyret synes isen er fryktelig tynn etter vedtak om å trekke seg ut av Kristiansund og Nordmøre havn.


Så foreløpig føler jeg at jeg ikke har vært på tynn is, men trygg is i dette kommunestyrevedtaket om Tor Johan Sagøy etterlyser i HF.


Mvh

Per Ervik., Pp