Meninger

- Ikke bare vinterføre og veibredden som er et problem, men også enkelte trasévalg

Meninger

Hva innebærer en utbedring av fylkesveiene?

Ser i et innlegg i HF om fylkesveienes tilstand generelt og spesielt her på Hitra. Ja, dette er et økende problem og spesielt på vinters tid.

Men, det er ikke bare vinterføre, tilstanden og bredden som er et problem , men også enkelte trasévalg. Da tenker jeg spesielt på trafikken gjennom tettstedet i Knarrlagsundet, med bl.a. kaoset i den beryktede Dovrebanen, og den stadig økende tungtrafikken.

De høringssvarene som nå ligger på bordet i Hitra kommune, er blant annet høringssvar fra forslaget om å legge veien i en rett fram løsning med bru i vest. Dette kaller jeg å ta trafikksikkerheten på alvor, ikke bare fysisk men også det å ivareta livskvaliteten for folk her ute.Dette kan ikke understrekes nok, mener jeg, og at det er viktig at de fleste av lokalbefolkningen er med og bidrar til å sette premissene for den framtidige utvikling av lokalsamfunet vårt. Det skylder vi de neste generasjoner. Det er ikke en framtidsrettet utvikling å gå for Øst, dette valget tilhører en svunnen tid, vi har nå muligheten til en ny og bedre løsning tilpasset dagens krav og behov. Dette synes jeg faktisk handler om respekt for de som daglig bruker denne veien til fots, og de er det mange av, både små og store.

Bru i vest er et framtidsprosjekt som legger tilrette for en trafikksikker og miljøvennlig framtid her i "Soinne". Det er derfor vi ikke vil gi opp kampen for ei bru i vest! Skal vi satse på utbedring av veiene må det taes hensyn, ikke bare til bilistene, men også barn og voksne som bruker beina. Bru i vest blir faktisk best for folk flest!


Bjørg Brasøy
Brualliansen