- Sigrid Hanssens alternative sannhet

Ole Haugen 

Meninger

I kjent stil går kommunestyrets og formannskapets representant Sigrid Hanssen ut med lettvinte, ja feilaktige påstander. Og i lokalavisa får det overskriften: «For denne saken finnes det nå ingen tålmodighet lenger, nå må det iverksettes». Og det handler om overtakelse av private vannverk, der hun omskriver fakta i sin favør.

Mitt forslag, som fikk støtte fra 5 andre i formannskapet, innebærer at kommunen overtar 8 private vannverk, med likestilt prioritet, innen året er omme, altså om vel 9 måneder.


Sigrid Hanssens forslag innebærer at 9 vannverk, i prioritert rekkefølge 1-9, overtas slik, sitat «gjennomføres innen kortest mulig tidsrom, maks 3-5 år, med oppstart inneværende år». I sitt innlegg i lokalavisa presterer hun å framstille dette slik, sitat: «I tillegg til dette foreslår jeg å tilføye punkter som bidrar til fortgang i overtagelse av vannverkene». Altså det er noe hun gjør, mens det underforstått framstår som at mitt forslag innebærer noe langt dårligere i forhold til framdrift og gjennomføring av overtakelse. Forstå det, den som kan.

Det er bare folk som har frekkhetens nådegave som evner å framstille det slik som Sigrid Hanssen gjør. Jeg håper og tror at leserne etter hvert gjennomskuer hennes lettvinte omgang med fakta og sannheten. Både i denne og andre saker. Og jeg håper og tror at de som i dag er med i de aktuelle private vannverkene, de evner å se forskjellen på overtakelse innen vel 9 måneder og innen «maks 3-5 år».

Så får vi se hva som får flertall torsdag 18.03., når saken behandles i kommunestyret.

17. mars 2021

Ordfører Ole L Haugen