«Anbefaling fra kommunedirektøren: Tre av fire bedrifter bør få avslag på koronastøtte fra Hitra!»

Angelamfi i Grefsnesvågen ved Kvenvær eies av Steinsjø.  Foto: Trond Hammervik

Meninger

«Anbefaling fra kommunedirektøren: Tre av fire bedrifter bør få avslag på koronastøtte fra Hitra!»

Det er med stor undring jeg leser kommunedirektørens innstilling i formannskapet i dag til tre av fire bedrifter innen reiselivsnæringen som søker om økonomisk støtte i en vanskelig tid. Dette er vel en av de næringene som er hardest rammet av denne pandemien, og som sannsynligvis får marginalt med omsetning også inneværende år. Alikevel fyller de ikke kriteriene for å få økonomisk støtte fra Hitra kommune! Hvem gjør det da?


Anbefaling fra kommunedirektøren:

Tre av fire bedrifter bør få avslag på koronastøtte fra Hitra

Lokale bedrifter tapt store summer på grunn av korona, men noen har også fått mye støtte fra før. I dag avgjøres fire søknader om støtte.


Steinsjø as med sine 43 utleieenheter i Kvenværet og Grefsnesvågen omsetter normalt for ca 12 millioner kroner pr år og 10 ansatte har vanligvis sin arbeidsplass her. Staten har så langt kompensert våre utgifter gjennom det siste året med ca 850000 kroner, noe som utgjør ca 7 prosent av årlig omsetning. Dette er ikke mye å betale strøm, forsikring og andre løpende faste utgifter med. For utgiftene har vi, uansett om det er pandemi eller ikke.

At vi fikk 3 millioner kroner fra Innovasjon Norge i fjor er ingen hemmelighet og forsøkes ikke skjult på noe vis slik det antydes i saken, det stod faktisk i avisa. Men med all respekt; dette er penger som ikke har noe relevans for saken. Disse midlene er låst på konto til Innovasjon Norge og tildeles kun etter nøye dokumentasjon og etter godkjent regnskap med bakgrunn i ett budsjett for ett prosjekt som gjelder omstilling mot nye marked. Drift- og andre løpende, faste kostnader gjennom året dekkes ikke av midlene fra Innovasjon Norge. Noe som er helt vanlige forutsetninger for denne type stønadsordninger og som jeg trodde kommunedirektøren var godt kjent med når hun gjør disse midlene tilgjengelig på toppen av «tildelte midler fra staten»

Uansett, 75000 kroner som var maksbeløpet vi kunne søke kommunen om betyr ikke «leve eller dø» for Steinsjø as, men symboleffekten denne saken statuerer er på ingen måte en god sak for Hitra kommune.

Sigrid Helene Hanssen

Daglig leder i Steinsjø as