- Gledelig økning i fiskerirelatert utdanning

Arild Holmen er leder i det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 

Meninger

Det er en markert økning i antall søkere ved de fiskerirelaterte linjene ved Guro Kunna videregående skole. Dette er en gledelig utvikling.

Frøya-samfunnet har stolte tradisjoner i den tradisjonelle fiskerinæringa. Derfor er det viktig at Frøya kommune tar signalene, og legger forholdene til rette for nye og yngre aktører som vil inn i næringa. Det omfatter bistand ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter i de kvoteregulerte fiskeriene.


Gleder seg over betydelig vekst i søkere og høy andel lokale elever

Rektor Espen Arntsberg ved Guri Kunna gleder seg over flere trekk ved årets skoleopptak:


Det gjelder også sikring av «Naustprosjektet» i grunnskolen, som er kommunens ansvarsområde, og som kan være en viktig rekrutteringsarena for videreutdanning i fiskerifag.

Arild Jan Holmen,

leder i det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre.