- Sjøtransporten avspises med promiller i nasjonal transportplan

Hitra kysthavn 

Meninger

Kysthavnalliansen består av fire midtnorske havneselskap som prøver å flytte deler av sjømateksporten til Europa fra bil til båt. Det står 34 kommuner bak de fire interkommunale havneselskapene, Kristiansund og Nordmøre Havn, Trondheim Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik og Helgeland Havn.

I mange år har det vært et ønske både fra politikere og næringsliv å øke transporten på sjø, slik at belastningen på veiene kan gå tilsvarende ned. De tre involverte Fylkeskommunene Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal har funnet gjennom samarbeid at sjøtransport kan være økonomisk mulig.


Frykter at båtene taper mer terreng mot lastebilene

Kysthavnalliansen er bekymret for at støtten til å overføre godstransport til sjøs blir enda lavere i årene framover.


Vi har stor forståelse for at Kysthavnalliansen er skuffet over det de mener er småpenger i nasjonal transportplan.

2,5 milliarder kroner, som tilsvarer 2,1 promille av hele NTP, er satt av til ordninger som skal stimulere til mer sjøtransport. Sammenlignet med de ressursene som planlegges brukt på å gjøre veitransporten større og bedre, er det dessverre grunn til å tro at regjeringen med denne NTP-en bidrar til enda flere tunge godstransporter på norske veier.

Kysthavnalliansens pilotprosjekt med havbruksnæring og sentrale matvareaktører har vist at det er mulig å etablere transport av sjømat på båt. 21. august 2020 gikk frakteskipet MV Akranes sin første tur med fersk laks fra Kråkøya i Nærøysund og Jøsnøya på Hitra til Rotterdam i Nederland. Siden har skipet hatt et ukentlig anløp med laks fra Trøndelag til kunder på kontinentet. Erfaringene er så gode, at nok et frakte rederi kaster seg inn i konkurransen og vil bringe laks sjøveien.


Coop Norge varsler allerede at de kommer til å bruke "lakseferga" enda mer

Både laksenæringa og andre vareleverandører har gjort seg svært gode erfaringer de første månedene etter at "lakseferga" ble ønsket god tur ut fra Hitra kysthavn i august. 


MV Akranes har kapasitet til å frakte 100 semitrailere. Dette vil si at hver båttur reduserer antall turer på hjul tilsvarende.

Det er blitt anslått at det i krysset på Klett, der E39 møter E6, passerer et vogntog eller en semitrailer med laks hvert andre minutt.

Det er ingen tvil om at sjømat kan fraktes sjøveien fra Midt-Norge til Europa like raskt og med samme kvalitet som lastebilen. Det er derfor skuffende at regjeringen med Høyre i spissen ikke ser viktigheten med å sende mere sjømat på båt slik at man kan redusere antall semitrailere på norske veier.

Siste ordet er ikke sagt i denne saken.

Denne problemstillingen må løftes opp i de tre fylkestingene slik at man samlet kan presse sentrale myndigheter til å prioritere sjøtransport mye mere.


Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik

Gruppeleder for Pensjonistpartiet I Hitra kommunestyre