Gi lamma, bonden og klimaet ei hjelpende hånd!

Ronald Cato Slemmen, leder Norsk Sau og Geit Marthe Lang-Ree, nestleder Norsk Sau og Geit. 

Meninger