- Hamsun gikk i land med følge ved Havn Gaard hvor skyssen gikk videre over Hitra i hest og slede til Handelsstedet Hopsjø

Knut Hamsun 

Meninger

Knut Hamsun (1859-1952).

Det var på senvinteren 1891/92. Knut Hamsun oppholdt seg i Christiansund og skrev på romanen «Mysterier». Der hadde han et forhold til pianolærer Julie Amanda «Lulli» Lous, datter av byens Havnefogd, noe som kan forklare hans opphold der.

Skipsreder Parelius i Chr.Sund, som var i familie og etterkommer av Rasmus Rosing Parelius her på Hopsjø, var styremedlem og en av initiativtagerne til Nordmøre Dampskibsselskab. Dette selskab driftet bla. dampskibet «Statsraad Riddervold» som trafikkerte strekningen Christiansund – Trondhjem.

Vinteren 1892 ankom Knut Hamsun, med dette skib, Havn, poståpneri, skysstasjon m.m. på vestsiden av Hitra. Hamsun gikk i land med følge ved Havn Gaard hvor skyssen videre, over Hitra i hest og slede på den nedsnødde «Kjerreveien» over til Handelsstedet Hopsjø. Denne del av skyss var av betydning for gårdens inntekt, sommer som vinter, utenom utleiejakt på Hjort til «Grever og Baroner» fra den Engelske overklasse.

I dette følge hadde han med seg to forfatterkollegaer fra Christiania, samt sin kjæreste «Lulli» og hennes søster Astri.

Reisens formål var å holde et foredrag til inntekt for en «slunken kasse» og samtidig feire Hans Holst Lund Parelius sin 60 års dag. Her var det sentrale sted på Hitra i de dager og Parelius hadde husrom nok. Den store «Tingstuen» i Hovedlånnas 2. etage, sto nå også for det meste ledig og uten bruk til mange formål.


- Vi skal begeistre og bevare

- Vår visjon er å befeste vår posisjon som Trøndelag og Midt-Norges kystkultursenter.


Det ble en «storslagen» feiring! Hamsun «leverte» også sine fortellinger med den største innlevelse til et stort og lydhørt publikum! Rommets atmosfære ble etter hvert «fylt opp» med Toddyens dufter og tobakkens røg! Prat og kommentarer, samt heftige diskusjoner, tok snart overhånd og det hele ble visst et «langt og fuktig» foredrag!

Knut Hamsun forlot Christiansund og «Lulli» Lous i all hast over påsken 1892. «Lulli» var meget forelsket i Hamsun, men for han ble hun til «pest og plage» gjennom flere år, men at de visstnok møttes en gang i Paris i 1895 hvor Knut Hamsun bodde over lengre tid.

Til minne om denne historie, ble navnet på dette Serveringssted: «Traktørstedet Landstrykeren».

Arve Ulrik Fjeldberg

(Takk til Fredrik Strøm for opplysninger til denne historien)