- Hva skjer i Hitra Høyre? På ville veier?

Meninger

Det er registrert at en relativt nyetablert finansmann , bosted Trondheim, har gjort sin entre inn i lokalsamfunnet. Han har allerede markert seg ved å sette inn ressurser i den aktuelle brusaken i Knarrlagsundet. Dette kommer fram i brev og andre henvendelser til både Hitra kommune og til Fylket. Ja, jeg blir på vegne av mange her ute ganske provosert.

Det ble for noen år siden etablert en gruppe med øyværinger, der målet er å jobbe for et brualternativ vest i sundet. Vi ønsker å legge føringer for et trafikksikkert og tryggere sentrum ved å legge brutraseen og varetransporten utenom sentrumsbebyggelsen og bl.a oppvekstsenteret. Med en tverrforbindelse i vest blir det en brutrase som også tjener næringslivet uten å påvirke negativt trafikken gjennom tettstedene i Knarrlagsund. Den vestlige bruløsningen vil også øke attraktiviteten og tilgjengeligheten for nyetableringer på industristedet i Ulvan. Disse momentene er viktig for hele Knarrlagsund-samfunnet.


Eiendomsinvestor har kjøpt privat konsulentrapport for å se på kostnadene med nye bru i nabolaget

Eiendomsinvestor Kaare Arnstad, som i fjor kjøpte rekorddyr fritidsbolig i en foreslått brutrasé på Hitra, har fått et konsulentselskap til å se nærmere på kostnadene til de ulike alternativene.


Det er derfor et provoserende innspill fra finansielle muskler utenfra, som ønsker å forpurre initiativet om bru i vest. Å stikke kjepper i hjulet som for oss og flertallet på stedet, er et avgjørende framtidsprosjekt i Knarrlagsund, er ganske frimodig.

Penger er som kjent makt, men denne metoden bør ikke være endel av kulturen her ute. Det er overraskende at et næringsvennlig parti som Hitra Høyre tidligere har støttet Sigrid Hanssen i denne saken og gått mot en tverrforbindelse i vest med økt tilgjengelighet, samt økt attraktivitet for industriområdet i Ulvan. Er det ikke viktig for Hitra Høyre at samfunnet her får et trafikksikkert og tryggere miljø for de som bor her? De synspunktene som Sigrid Hanssen fronter, mener jeg setter partiet i et dårlig lys. Hvorfor sette en så viktig, og for Ulvøya en fremtidsrettet utvikling på spill?

Det er for meg ubegripelig, at utsikten til en fritidsbolig skal telle mer enn et tryggere bomiljø for de fleste. Brutraseen som kommer fra Ulvøya over til Ingeborgvika på Fjellværøya vil berøre, i forsvarlig avstand , 2 boliger. I Knarrlagsund sentrum berører veien over 40 boliger med mange uforsvarlige avkjørsler. Finansmannen hevder at vi for bru i vest splitter folket her ute, hallo! Dette kaller jeg hersketeknikk. Men det hevdes også, som tidligere nevnt, at penger er makt og som også kan avle en ukultur som en må vokte seg vel for. Trenger ikke hete Eva Joli for å bli overrasket!!

Bjørg Brasøy