- Svar til Bjørg Brasøy

Meninger

Bjørg Brasøy har latt seg provosere av at en privatperson har fått ordnet en egen vurderingsrapport rundt alternativer for ny bru over Knarrlagsundet. Her blander hun også inn Hitra Høyre og Sigrid Hanssen i dette som tydeligvis også har provosert henne gjennom tidligere behandling av saken.

Bare så det er klart: Hitra Høyre og Sigrid Hanssen har altså ikke flagget noe bastant syn for hverken det ene eller andre bru-alternativet i Knarrlagsundet! Hitra Høyre har vært opptatt av at det må på plass en ny bru før «utløpsdatoen» på eksisterende bru går ut i 2024. Som tidligere leder av Hitra kommunes planutvalg, og med erfaring med hvor lang tid slikt kan ta, har Dag Willmann veldig liten tro på at dette er mulig hvis vi starter en ny prosess med ny bruutredning, reguleringsplan, bunnundersøkelser, grunnavståelser osv. osv. Ut over dette synes vi i og for seg at Brasøy legger frem flere gode og relevante argumenter for et Vest-alternativ hvis det er dette man jobber for, men poenget til Hitra Høyre er at vi har ikke tid og vi erkjenner også at dette selvsagt er et kostnadsspørsmål for fylkeskommunen som utbygger! Slik sett har Hitra Høyre den ultimate trafikksikkerheten i tankene.

Slik vi har lært Brasøy å kjenne er vi rimelig sikker på at hun vil stå i fremste rekke av bistre kritikere om vi skulle (gud forby) få en «Italia-episode» i Knarrlagsundet fordi vi ikke tidsnok har en ny bru på plass?
Eiendomsinvestor har kjøpt privat konsulentrapport for å se på kostnadene med nye bru i nabolaget

Eiendomsinvestor Kaare Arnstad, som i fjor kjøpte rekorddyr fritidsbolig i en foreslått brutrasé på Hitra, har fått et konsulentselskap til å se nærmere på kostnadene til de ulike alternativene.


Brasøy påberoper seg også å snakke for et flertall i Knarrlagsundet? Vi kan faktisk ikke huske å ha sett noen kvalifisert undersøkelse som leder frem til en slik konklusjon, men her kan kanskje Brasøy opplyse oss?

Bjørg Brasøy har altså latt seg provosere av at det nå har dukket opp enda en «uavhengig» vurdering, finansiert av en privatperson, hvor de to bru-alternativene vurderes opp mot hverandre i en egen rapport. Her slenger Brasøy, til slutt, inn et hint om Eva Joly, som da sikkert skal henlede oss til begrepet korrupsjon?

Her trenger vi også hjelp, Brasøy; Kan du forklare oss hva som i prinsippet er forskjellen på denne rapporten og den rapporten som Brualliansen tidligere leverte hvis det nå er slik at vi skal bringe «Eva Joly» inn i dette? En av Brualliansens menn bak denne rapporten ble altså presentert som «ordførerens venn» (av ordføreren selv) før de fikk fri scene på et møte i Ægir-salen i fjor, vi bare nevner dette! Men for all del; Vi hilser alt som kan opplyse saken velkommen, vi. Spørsmålet er snarere om du gjør det samme, Brasøy?

Det er faktisk ikke slik at du er diskvalifisert fra å mene noe i en sak bare fordi du angivelig skal ha en stor pengebok, eller en liten pengebok for den saks skyld! Som politikere må vi selvsagt likevel ha med oss «hvor» innspillet kommer fra i vår vurdering og det gjelder også for Brualliansens rapport. Vi håper inderlig at du er enig med oss i dette, Brasøy?

Sigrid Hanssen og Dag Willmann, Hitra Høyre