- Tannhelsen vår er et av de siste hullene i vårt velstandssystem

Meninger


Det sto skrevet i en kronikk i nettsiden frifagbevegelse at «Tannhelse er det siste hullet i velferdsstaten». Kronikken var skrevet av en Mats Monsen, leder i Fagforbundet ung. Han pekte på et svært mangelfullt punkt i den norske velferden. Han pekte at tannhelsen fortsatt var et privatisert problem og overlatt til hver enkelt av oss som var ferdig med skolegangen. Men også i mange tilfeller de som var under skolepliktig alder.

20. mars var verdens tannhelsedag, og han brukte dagen til å snakke om alle dem som risikerer helsa fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen.

Ikke bare er det viktig at vi får tettet alle hullene i våre tenner, men det er også viktig å kunne forstå at vi har ikke klart å tette hullene i vår velferdsstat så lenge tannhelsetjenesten ikke er en del av vår ordinære helsetjeneste. Vi må fortsatt reise kampen og kreve at regjeringen, og kommende regjeringer må ta dette enormt store «hullet» på alvor og få det tettet.

Kravet må være et offentlig finansiert helsevesen, og ikke overlates til den enkeltes private økonomiske situasjon for å kunne ivareta dette økende problemet. I dag ser vi at store grupper lider under at de ikke er økonomisk i stand til å skjøtte sin tannhelse på en tilfredsstillende måte. I dag kan vi se at dette problemet er et stadig økende klasseproblem i vårt samfunn. De med dårligst råd blir henvist til å trekke tenner med store skader da de overhodet ikke har råd til å betale store summer på mellom 6000 til 30000 kroner for å få dem reparert. Enden på visa er at flere ender opp med gebiss fordi kostnadene er for store. Dette gjelder også i stor grad funksjonshemmede og handikappede som av ulike grunner kan slite med sin tannhelse. Det kan dreie seg om skader og sykdommer.

Vi krever at en ny regjering skal forplikte seg til å tette det siste hullet i velferdsstaten, nemlig offentlig finansiert tannhelsebehandling. Det handler om at sykdommer og skader i munnhulen ikke skal forskjellsbehandles fra andre sykdommer og skader i kroppen. Det burde være en selvfølge.

For å sitere Mats Monsen i Fagforbundet Ung: «Tannhelse kan handle om liv og død. Resultatet av dårlige tenner kan også strekke seg langt forbi det kosmetiske. Det kan bli vanskelig å få i seg nok næring, og man risikerer å utvikle alvorlige infeksjoner som fører til hjerte- og karsykdommer. Derfor vil det lønne seg å jobbe forebyggende. Ja, dette koster, men fordelene med en frisk og arbeidsfør befolkning er bedre på lang sikt. Dette er også en kostnad det norske folk i stort flertall har sagt seg villige til å betale for over skatteseddelen».

En dårlig tannhelse vil på sikt måtte føre til store helseproblemer som kunne vært unngått om vår tannhelsetjeneste hadde vært inkorporert i vårt helsetjenestesystem. Da vil problemene bli dekket av våre helsetilbud og kostnadene muligens bli enda større. I mellomtiden lider svært mange både psykisk og ikke minst fysisk på grunn av dette hullet i vårt velferdssamfunn. Jeg snakker ikke her om kosmetiske tjenester, det har vi heller ikke akseptert innenfor den alminnelige helsetjenesten. Vi har fagfolk som vil være i stand til å skille mellom kosmetisk behandling og nødvendig medisinsk forsvarlig behandling.

La oss reise dette kravet og la det bli en viktig del av valgkampen som kommer. La oss sjekke ut hvilke partier som støtter dette kravet og hvem som ikke gjør det.

Med kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes, Leirvika