Helgetanker

- Å tro noe uten å se det

Birgith Østnes 

Meninger

Hvordan er det med deg. Er du en skeptiker til det meste? Når noen forteller deg noe, må du undersøke om det virkelig er sant? Eller stoler du på at den som forteller deg det snakker sant? Det har med tillit å gjøre, det å stole på en annens fortelling eller opplevelse. En serie som går på TV sier; «Du tror det ikke før du får se det». Vi mennesker er slik. Vi vil ha bevis, ellers kan vi ikke tro.

Søndagens tekst handler fra tiden like etter at Jesus hadde stått opp fra graven. Dette er den første gangen Han viser seg for disiplene. Men, Thomas var ikke til stede sammen med de andre da, og var tvilende til at det virkelig var Jesus de hadde møtt. Noen dager senere kom Jesus igjen og viste seg for disiplene, Thomas var der denne gangen og Jesus møter han med å si at han skal stikke hånden i side- såret sitt og fingrene i sårene i hendene Hans. Da trodde Thomas at det var Jesus som sto der foran han.


Helgetanker

Det går mot vår


Konfirmantene er ivrige og engasjerte, og de er flinke til å stille spørsmål om ting som en kanskje ikke bare skal ta for gitt at alle vet og alle tror. Jeg synes det er flott. Jeg liker å bli utfordret. Det får meg til å måtte tenke over det jeg tror på, - er det bare noe jeg tar for gitt at alle skal forstå eller tro? Har jeg virkelig forklaring på alt? Det hjelper meg til å skjerpe meg. Noen ganger må jeg bare gi opp å prøve å forklare og finne logiske svar på vanskelige spørsmål om ting som står i bibelen. Jeg må enkelt og greit bare si at det vet jeg ikke, det kan jeg ikke forklare, - men jeg velger å tro at det er sant. Og vet dere, det godtar ungdommene. Jeg tror at hvis jeg hadde viklet meg inn i en forklaring som ikke førte noe sted hadde jeg kanskje mistet troverdigheten min overfor konfirmantene. Det er ok å ikke vite alt. Det er ok å si at dette er noe jeg bare tror – enkelt og greit.I bibelen sier Jesus til Thomas: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror». (Salig kan forstås som lykkelig/ tilfreds) Jeg velger å tro, tro at Jesus har stått opp igjen og at Han lever i dag – uten å ha sett Jesus med mine øyne, uten å ha stukket hender eller fingre i sårene Hans etter korsfestelsen. Jeg velger enkelt og greit å tro! Kall meg gjerne naiv, det er greit. Kall meg gjerne godtroende og barnslig, det er greit. Min tro er barnlig – ikke barnslig – det er en stor forskjell. Jeg tror på Gud og Jesus som et barn tror og har tillitt til sin far og bror. Så enkel er min tro!

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!»

God helg fra Birgith prest!