- Til kamp mot det kommunale løsarbeidersystemet

Dordi Hammer i Rødt Frøya og Jann Krangnes i Rødt Hitra. 

Meninger

Det må bli et viktig krav overfor en rødgrønn regjeringsallianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

Norske kommuners rykte som en av verstingene når det kommer til deltidsansettelser er etterhvert godt kjent. Trøndelagskommunene utgjør i denne sammenheng intet unntak; i Hitra kommune var i følge KS per 1.12.2019 andelen deltidsansatte blant turnusansatte innafor helse, pleie og omsorg på 63,1% og i Frøya kommune på 82,6%!

En forskergruppe ved Senter for omsorgsforskning leverte nylig en rapport som viser at små stillinger og mange deltidsansatte gjør at mange må ha flere arbeidsplasser, og utgjør dermed en smitterisiko for både ansatte og beboere ved sykehjem. Fagforbundet etterlyser tiltak fra regjeringa, og peker på stram kommuneøkonomi som et hinder for å oppnå reell heltidskultur.


Elin og Maciej flytter tilbake til sommeren;

- Vi håper folk vil merke at vi er tilbake


Andelen kvinner i helse- og sosialsektoren er i følge SSB på over 80%. Vi kan derfor si at deltidsproblematikken i kommunene også utgjør et likestillingsproblem. Det finnes ingen åpenbar og enkel løsning på denne stadige utfordringa, og den må løses i fellesskap av kommunene som arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjonene og den politiske ledelsen som sådan.

Deltidsarbeid er i seg selv problematisk, og det blir ikke bedre av måten vaktplaner utarbeides, og hvordan ledige vakter dekkes opp. Både Hitra og Frøya kommune har, i likhet med mange andre kommuner, innført datasystemer der ansatte kan «shoppe» vakter. Det fungerer slik at ledige vakter legges ut i systemet, og ansatte kan melde sin interesse.

Mange kommuner ansetter i lave stillingsprosenter, noe som gjør den ansatte helt avhengig av å få ekstravakter for å få en levelig økonomi. Siden det er leder som har siste ord i tildeling av vakter, er det stor fare for at ansatte som stiller kritiske spørsmål, eller er syke ikke får vakter.


Avtalen gir tilgang på 500 millioner kunder. Lokale ledere ønsker seg forbedringer

Gustav Witzøe i SalMar og Stig Nidar Selvåg i Lerøy Midt møtte distriktsminister Linda Helland i et digitalt møte om EØS-avtalens betydning for næringslivet på Trøndelagskysten.


Dette er løsarbeid satt i system; lydige ansatte må stå med lua i hånda og ikke stille kritiske spørsmål. Løsarbeid svekker ytringsfriheten og styrker arbeidsgivers makt over den ansatte. Dette kan verken fagforeninger eller politiske partier som hevder de står på arbeidernes side akseptere.

Løsarbeid svekker fagforeningene, svekker den ansattes forhold til arbeidsplassen, og dermed også fagligheten. Det svekker den ansattes lønn og andre opparbeidede rettigheter nedfelt i tariffavtalen, blant annet når det gjelder rettigheter i forbindelse med sykefravær og pensjon. Det skaper også lite forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker, som vil ha problemer med å få lån til kjøp av bolig, og de vil også ha en usikker framtid økonomisk. Det må derfor bli et viktig krav overfor en rødgrønn allianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Dordi Hammer, Rødt Frøya og tredjekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Jann Krangnes, Rødt Hitra og sjettekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Rainer Svartrapmo, distriktsleder Rødt Trøndelag