Meninger

Den økonomiske mishandlingen av pensjonistene

Pensjonister (Illustrasjonsbilde) 

Meninger

Ved hvert eneste statsbudsjett, uavhengig av hvilken regjering, så blir pensjonistene en salderingspost. Man skulle tro at det som i dag heter Statens Pensjonsfond (oljefondet) skulle sørge for at også vi pensjonister kunne få et tilfredsstillende årlig oppgjør, men som vi etter hvert har forstått gjelder kun kommende generasjoner, ikke dagens pensjonister. Når pensjonen kontra Statens Pensjonsfond er tema, blir vi alltid møtt med: ”vi må tenke på våre etterkommere” (neste generasjon pensjonister).

Dette må betegnes som en ”utakk” fra dagens politikere til dagens pensjonister, som har bygget opp grunnlaget i Statens Pensjonsfond. Dagens politikere som stort sett tilhører den generasjon vi pensjonister skal ha i tankene før vi krever noe som helst, har null respekt for det vår generasjon har bidratt med i oppbyggingen av vårt velferdssamfunnet. Derfor opplever vi hvert år å bli en salderingspost på budsjettet, der underregulering og avkorting av pensjonene ser ut til å vare like lenge som i alle fall vår generasjon, Dette er ikke annet enn en økonomisk mishandling av dagens pensjonister.

Noen eksempler på denne mishandlingen:

I det rike landet Norge får vi straffegebyr for å ta vare på hverandre når vi blir gamle . Pensjonen som vi har opptjent gjennom et langt arbeidsliv blir glatt avkortet hver måned av staten , som bruker Nav som innkrevingsinstans, dersom du fortsatt er gift eller samboende ved fylte 67 år. Det blir ikke trukket noe fra pensjonen dersom du flytter sammen med søster eller bror, venn eller venninne (såfremt du ikke inngår partnerskapsavtale) Hva er forskjellen?

Årsaken til at pensjonistene ikke protester er trolig at det ikke blir spesifisert på utbetaling fra Nav. De aller fleste pensjonister har jobbet et langt liv og betalt sin skatt i alle år. Det må være en menneskerett at vi får det vi har krav på.

Vi skryter av at Norge er et av verdens rikeste land, samtidig ligger minstepensjonistene flere titalls tusen under EU`s fattigdomsgrense. Ved lønnsoppgjør blir pensjonistene underregulert med 0,75%, og gifte og samboere blir frarøvet 10% av pensjonen.

Statens pensjoner:

En annen urett som blir pensjonister til del og som også er en underregulering er stat- og kommunepensjonisters avkorting av pensjon, hvis man ønsker å jobbe etter fylte 67 år.

Får stadig nye opplysninger fra pensjonister om deres opplevelser med Statens pensjonskasse.

Det skal lønne seg å stå lenge i jobb er mottoet fra regjeringen. Gjør det det dersom du jobber i det offentlige ? Dersom du tjener for mye etter fylte 67 år, får du trekk i pensjonen fra Statens pensjonskasse. du må avtale med arbeidsgiver om såkaldt " pensjonistlønn" . Det vil si at du ikke får den lønn du har krav på , eller fortjener, for da taper du penger.Er dette rettferdig?

Pensjonistpartiet har jobbet i mange år for å få fjernet urettferdigheten pensjonistene opplever, og det virker som at noen har fattet poenget.

Sist vinter kom SV, Frp og Pensjonistforbundet sammen og ble enig om å gjøre noe med den diskriminerende underreguleringen på 0,75 %, men kan vi være trygge på at disse partiene får flertall i Stortinget for et forslag som gir dagens pensjonister bedre kår? Jeg er redd for at det også denne gangen kommer til ”å koke bort i kålen”. Stortingspolitikere har ikke behov for å tenke på hva de får i pensjon, de får uansett tre ganger mer enn en minstepensjonist, så hvorfor skal de prioritere den utdøende generasjonen?

Skal dagens pensjonister få bedre levekår, må de få forhandlingsrett, men dessverre har Pensjonistforbundet vist liten interesse for et samarbeid, noe som burde være helt naturlig på lik linje med at LO samarbeider med venstresiden i politikken og NHO med høyresiden. Pensjonistpartiet er et tverrpolitisk parti, som representerer alle sider i politikken, derfor burde det ikke være noe problem for en leder i Pensjonistforbundet å inngå et samarbeid, selv om han er sosialist.

Den eneste måten dagens pensjonister kan få bedre kår, er ved å ha sine egne representanter i vår Nasjonalforsamling, det er noe som heter: ”den vet best hvor skoen trykker som har den på” Så pensjonister og alle andre sørg for at pensjonistene blir representert på Stortinget!

Else Marie Hoel Johansen

Pensjonistpartiet Frøya