Knarrlagsundbrua:

Hva i himmelens navn skulle jeg og partiet ha av egeninteresse ut av bygging av det ene eller andre alternativet?

Meninger

En del av «frontkjemperne» til Brualliansen har åpenbart latt seg provosere av at det er noen som stiller spørsmålstegn ved deres meninger og utredninger og Hitra Høyre er tydeligvis utpekt som hovedfiende i så måte.

For «tusende gang»; Hitra Høyre har over hode ikke investert noen som helst prestisje ift. noen av de foreslåtte bru-alternativene i Knarrlagsundet. Vårt anliggende er, og har vært, å ha en ferdig bygd bru på plass i Knarrlagsundet før restlevetiden på den gamle bru er utløpt. Nå ser jeg at Halvard Ulvan kategorisk slår fast at «Utløpsdato på gammelbrua er 2030» og ikke 2024. Er da dette Halvard Ulvans personlige vurdering og mening, eller er dette en vurdering som deles av veimyndighetene? Det er jo veimyndighetene som er eier av brua og har erfaring med vedlikehold og tilstand. Da vil vel jeg tro at deres vurdering veier tyngst her?


Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.


Vi er jo selvsagt klar over at det foreligger to eksterne rapporter i tillegg til veimyndighetene og fylkeskommunens utredning, der Halvard Ulvan for øvrig er medforfatter på den ene av disse. De to rapportene konkluderer vidt forskjellig ift. hva som anbefales bygd. For meg er det vanskelig annet enn å anse begge disse rapportene som partsinnspill og de må da derfor vurderes deretter. Det blir ikke automatisk sannheter, Halvard Ulvan, fordi om du tilfeldigvis har skrevet noe i en rapport? Det er din vurdering, javel, men det er altså bare en vurdering blant (minst) to andre vurderinger.

Så hevder Halvard Ulvan også at det er god tid til å utrede reguleringsplan og planlegge foreslått tverrforbindelse i vest. Nja? Så vidt jeg skjønner så mener man i «Halvard Ulvans rapport» at saksbehandlingstid for vest-alternativet skal gjøres unna på ni måneder? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittlig behandlingstid på en norsk reguleringsplan (fra oppstartsmøte til godkjenningsvedtak) 1,9 år, eller i underkant av ett år og 11 måneder. Dette gjelder alle reguleringsplaner, fra enkle små boligplaner til store og kompliserte planer. Vest-alternativet vil jeg tro at sorterer som en mer kompliserte plan og da kanskje ligger over gjennomsnittlig saksbehandlingstid? Planen for alternativ øst har vi nå (til sammenligning) brukt to år og en måned på og den er faktisk enda ikke ferdigbehandlet. I tillegg kommer da prosess med bunnprøver i sundet, grunnavståelser osv. osv. Nå er jeg også redd vi bør regne inn tidsbruk på en «motvillig og tverr» fylkeskommune etter Hitra kommunes siste vedtak?


-Jeg synes det har gått vel langt, når det går på person og ikke sak lenger

Denne uka tok brudebatten i Knarrlagsundet fyr igjen. Lokalavisa har vært i sundet for å lodde stemningen.


Så til spørsmålet om gang- og sykkelvei i Knarrlagsundet. Dette mener jeg at Hitra kommune faktisk har en ferdig godkjent reguleringsplan for? Den står også på Hitra kommunes prioriteringsliste. Denne bør jo også på plass uavhengig av valgt bru-alternativ, tenker jeg.


- Vi har ingen valg - det blir helt sikkert en ny bru

Fylkeskommunen kan være klar til bygging om tre år.


Så bruker Halvard Ulvan ganske mye av sitt innlegg til å påpeke at «Politiske tillitsvalgte på Hitra er pålagt å rette seg etter kommunens «Etiske retningslinjer». Her blir vi spesielt oppfordret til lese 1. avsnitt i innledningen og pkt. 5 om egeninteresser og sosiale interesser. En kjent meningsfelle av Halvard Ulvan brakte sågar Eva Joly på banen i sin argumentasjon mot Hitra Høyre. Jeg skjønner ikke hvor de vil med dette så jeg må nesten spørre: Hva i himmelens navn skulle jeg og Hitra Høyre ha av egeninteresse ut av bygging av det ene eller andre alternativet?

Jeg anerkjenner fullt ut Halvard Ulvan og hans meningsfellers rett til å uttale seg, ha meninger og ta stilling i saken, men det må være lov å forvente et minstemål av redelighet i argumentasjonen?

Dag Willmann, Hitra Høyre