- Høyre er garantisten for EØS-avtalen!

Dag Willmann og Kristin Stømskag 

Meninger

EØS-avtalen er Norges viktigste handelspolitiske avtale. Det fikk Høyre nok en gang bekreftet på et digitalt besøk i øyregionen i starten av april. Senterpartiets Geir Pollestads utspill i Hitra-Frøya (16.04) viser nok en gang at Senterpartiet nå vil sette hele EØS-avtalen i spill, og dermed gamble med arbeidsplasser i distriktene.

EØS-avtalen er viktig for havbruksnæringen og gir tilgang til et marked på 500 millioner mennesker. Ikke minst gir det tilgang på arbeidskraft, et helhetlig regelverk som alle i Europa forholder seg til og forskningsmidler som er viktig for å utvikle havbruksnæringen fremover. Dette er viktig for Norge, for distriktene og for havbruksnæringen. Høyre er garantisten for å beholde EØS-avtalen.


Sp gir ros til Witzøe i SalMar og Selvåg i Lerøy Midt

Senterpartiet gleder seg over at SalMar og Lerøy ønsker å forbedre EØS-avtalen.


Pollestad forsøker å tone ned konsekvensene av Senterpartiets EØS-nei i sitt innlegg. Sannheten er at Senterpartiets politikk vil sette hele EØS-avtalen i spill. På Senterpartiets nettsider kan vi lese at nei til EØS er en av Senterpartiets hjertesaker. På Høyres besøk til Hitra og Frøya møtte vi blant annet representanter fra både SalMar og Lerøy. Disse viste til betydelige vanskeligheter for oppdrettere i Skottland i etterkant av Brexit. Det er ikke klokt å sette i gang en norsk versjon av Brexit slik Sp tar til orde for.


Kristin Strømskag, ordfører på Frøya

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant

Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant

Dag Willmann, stortingskandidat, valget 2021