- Demensavdeling Hitra Helsetun må bygges ut snarest

Meninger

Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det blir flere eldre og de lever lengre og noen blir av demens/Alzheimers. Men det rammer flere yngre som før denne sykdommen!

Det er i dag el 70.000 personer som har denne sykdommen.Dette tallet vil sannsynligvis dobles innen 30 år. Regner vi med de som er berørt av sykdommen og deres pårørende er det antatt at over 350.000 personer er direkte berørt av denne sykdommen.Som oftes er det pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den enkeltes angstfølelsen og usikkerhet.

Å være familieomsorgsgiver for en person med sykdommen kan være ganske krevende.En må erkjenne at Demens er et komplekst område. Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg ,for en god å fleksibel tjeneste med høyt faglig nivå og behandling / innsats for den enkelte bruker.

Tjenester til personer med Demens og deres pårørende vil bli en økende utfordring for kommunen fremover . Mange kommuner har innsett at de må prioritere og pårørende skole ,å dagaktivitetstilbud og opplæringstiltak må det fokuseres mere på samt bruk av GPS til demensrammede.

Hitra kommune har lagt til rette mye for dem som er rammet av denne alvorlig sykdommen.Men Helsetunet har til enhver tid liten plass for å ta mot alle som har denne alvorlige sykdommen.


Derfor må Demensavdelingen ved Hitra Helsetun bygges ut snarest med byggestart i år 2021.Per Ervik

Pensjonistpartiet