- Denne «misforståelsen» må kommunen rydde opp i

Bilde fra et tidligere leserinnlegg. 

Hans Anton Grønskag 

Meninger

Hvem skal rydde etter kommunens rot etter sitkagransprosjektet?

Jeg har forståelse for at noe av sitkagranskogen på Sistranda må bort, og det har jeg også gitt uttrykk for til Frøya kommune. Men jeg hadde aldri underskrevet en tillatelse dersom jeg hadde visst hva dette innebar.

Før tre-fellinga ble vi kontaktet av sjefen for fellingsfirmaet, og vi fikk forsikringer om følgende:

  • Kun sitkagran skulle felles, all annen skog skulle få stå.
  • De skulle rydde opp etter seg. Hver kvist og hver grein skulle fjernes – ja, de skulle til og med gå over feltet for å fjerne ny-skudd (småtrær)!
  • Det som ikke kunne brukes til tømmer skulle flises opp. Dette skulle hentes!

Bortsett fra at sitkagrana forsvant, ble ingen del av de andre avtalene fulgt opp. Kommunen er taus, og firmaet svarer at de ikke skal gjøre noe av det de tidligere har sagt. Rydding overlater de rett og slett til grunneierne! Hvor mange makter den jobben?

Nå har jeg endelig ryddet på egen eiendom, men sjøl om jeg er forholdsvis sprek ennå, makter jeg ikke rydde den delen av tomta der maskinene har skamfert og kjørt ned et felt med furu, for å komme til ved ei gran på en meter! («Det man ikke får gjort med traktor blir ikke gjort!»)

Det jeg heller ikke makter er å rydde den digre naboeiendommen mot sør. Hele området er et urydda skogsfelt!

Jeg glemte å si at områdets eier er Frøya kommune!

Jeg kan forsikre kommunen at nedfallet er til sjenanse for alle som ønsker å gå i marka – med eller uten poeng!

Jeg har tidligere tatt kontakt med kommunen om dette, men får et unnfallende svar, og en liten notis i avisa fra firmaet, som påstår at det hele beror på en «misforståelse»!Denne «misforståelsen» må Frøya kommune rydde opp i. Noe gratisarbeid for kommunen er greit, men en plass går grensa.

Hans Anton Grønskag

grunneier