- Om motiver for senabort

Linda Johnsen, styremedlem i Hitra SV  Foto: Privat

Meninger

Jeg reagerer sterkt på det som blir sagt i et Facebook-innlegg gjengitt av Hitra-Frøya på onsdag, og som jeg har sett argumentert med flere steder etter venstresida sine abortvedtak den siste tiden. For å sitere: «ved å åpne opp for fri abort frem til uke 22, vil det forekomme at det blir brukt som en prevensjonsmetode.»

For det første lurer jeg på hva slags kvinner, hva slags mennesker man her ser for seg. Noen som ikke ønsker å få barn, men som allikevel gjerne kan gå gravid i 19-20-21 uker før de tar abort? Med den store fysiske og psykiske påvirkningen det har? Hvilket syn har man på kvinner, unge kvinner, når man tror et valg om å ta abort sent i svangerskapet vil være like lett som å ta en p-pille?

Før sa man at ved å gjøre abort så lettvint som det er i dag ville kvinner bruke abort som et prevensjonsmiddel. Det har vist seg å ikke stemme. Ved å gjøre det enklere å ta abort har aborttallene sunket.De aller, aller fleste som søker om abort etter uke 12 får det innvilget, og de aller, aller fleste som får innvilget senabort gjør det av tunge medisinske årsaker slik som innleggsskriver.

Når det gjelder argumentet om at familien kan presse frem en senabort, så må det veies opp mot friheten og selvbestemmelsen til alle de som ikke blir presset, men som opplever abortnemden som en stor belastning i en allerede vanskelig situasjon. Det er ingenting som tyder på at et stort antall av de som tar senabort presses til dette. Vi må heller jobbe for at kvinner i vanskelige situasjoner kan få og oppsøke hjelp, enn å frata alle andre råderetten over egen kropp.

Jeg mener at det er viktig å få på plass en god, tilgjengelig rådgivningstjeneste over hele landet slik at kvinner som er i en situasjon der de må vurdere abort etter uke 12 kan få grundig veiledning og råd. Så kan man diskutere om selvbestemmelsen må være absolutt helt frem til uke 22. Men det blir for enkelt og billig å dra fram gammeldagse argumenter som infantiliserer og demoniserer kvinner som tar et tungt og vanskelig valg på denne måten. Enklere tilgang på abort har ikke ført til økte aborttall.

Alle har rett til å ha en mening og gi uttrykk for den. Men legg bort argumentene som baserer seg på at kvinner er uforsiktige, og ikke bryr seg om barnet de kjenner sparke i magen. Det er ikke for å slippe lettvint unna en one night stand at noen tar abort etter uke 18.


Vennlig hilsen
Linda Johnsen
Styremedlem i Hitra SV