Meninger

1. mai 2021: - Vi ser vi at kampen mot arbeidsfolk strammer seg til

Meninger

«I 1889 vedtok Internasjonalens kongress å gjøre 1. mai til en verdensomspennende kampdag for arbeiderne. Dagen ble valgt for å hedre de fire Chicago-anarkistene som hadde blitt dømt til døden og hengt tre år før, etter en innbitt streikekamp for åttetimersdagen. Samme år ankom den unge litauiske jøden Emma Goldman USA. I memoarene sine beskrev hun hvordan sosialister, sosialdemokrater og anarkister over hele verden hektisk forberedte seg på å forlate arbeidsplassene i 1890. «På første mai skulle sliterne legge ned verktøyene sine, stanse maskinene, og forlate fabrikkene og gruvene», skrev hun. «Vårens fødsel skulle markere massenes gjenoppvåkning og deres nye bestrebelser på å frigjøre seg».

Også i Norge gikk arbeiderne i tog det året. I Kristiansand og i Kristiania samlet den vesle arbeiderbevegelsen seg, i hovedstaden ledet an av de kvinnelige fyrstikkarbeiderne. Etter en flere uker lang streik året før hadde de skrevet en sluttresolusjon, der de sa at kampen hadde fått dem til å forstå at «vi har verd som mennesker vi også». «Modigere, selvstendigere og med et nytt syn på livet går vi ut av kampen».»

Dette skrev Jonas Bals nettopp i avisa.

Siden har 1. mai vært en internasjonal kampdag for arbeidere over hele verden. I mange land slåes det ned på arbeiderne og deres kamp med vold. Spesielt ser vi at arbeidere i land hvor kapitalen i større og større grad har investert i produksjon av varer som vi i vesten kjøper for en billig penge her i vårt land. Kapitalen søker hele tiden dit hvor arbeidere utnyttes mest mulig.

Også her i vesten ser vi at kampen mot arbeidsfolk strammer seg til. Fagforeningsknusing, svekking av arbeidsfolks rettigheter tar seg kraftig opp. Samtidig ser vi en undergraving av velferdsstaten. Innføring av lovlige og ulovlige bemanningsbyråer, økende kriminalitet innenfor ulike yrkesgrupper, drevet fram av sosial dumping, utbredt svartarbeid, undergraving av sikkerhet og arbeidsmiljølov.

På Vestlandet ser vi at laksefirmaet Sekkingstad utnyttet de polske arbeiderne og betalte dem 90 kroner timen lavere enn nordmenn. De polske arbeiderne organiserte seg og gikk til kamp. De streiket i 5 uker og vant fram. Da slo bedriften seg konkurs og overlot driften til et bemanningsbyrå som ansatte de som hadde fungert som streikeforbrytere, mens de som førte kampen for rettferdighet ble stående uten jobb. Denne saken viser hvor råttent det hele har utviklet seg.

Dette er en situasjon som preger oss i dag også. I sterkere og sterkere grad. Derfor blir det stadig viktigere og viktigere at kampen ikke legges ned, men tvert i mot holdes oppe. Viktig at vi organiserer oss, bygger sterke fagforeninger står sammen i kampen for et mere rettferdig samfunn for oss, og ikke minst for de som kommer etter oss. I tillegg til den fagligpolitiske kampen har vi også fått den miljømessige kampen for å ta vare på jorda vår, for å verne den slik at også våre etterkommere kan få et verdig liv.

På denne bakgrunnen er det svært viktig at vi markerer 1. mai som en internasjonal kampdag hvor vi retter vår oppmerksomhet mot våre arbeidende kamerater verden rundt, viser solidaritet med hverandre og står sammen i kampen for rettferd og fred verden rundt.

I år som i fjor må vi markere 1. mai hver for oss. Men overalt i verden kjemper arbeidere for å bli behandlet som mennesker, og for å kunne forhandle sammen i stedet for hver for seg. Kapitaleiernes mottrekk kan tolkes som et uttrykk for hvor mektige de er blitt. Men det er også en påminnelse om hvor sårbare de er blitt. I den blokkerte Suez-kanalen har vi nylig fått en påminnelse om hvor utsatt den globale varesirkulasjonen er. Skulle arbeiderbevegelsen, streikende skoleelever og sosiale bevegelser som De gule vestene finne sammen, er det ikke grenser for hva de kan oppnå. Arbeiderne hos Amazon har for lengst skjønt det – nå er det på tide at vi også gjør det.

Hitra Rødt vil derfor ønske alle søstre og kamerater God 1. mai og Gratulerer med dagen!

På vegne av Rødt Hitra

Andreas B. Lervik

Leder