- For å stoppe pandemien må alle få tilgang til vaksiner

Meninger

1. mai-aksjonen 2021

- Rettferdig fordeling av vaksiner I år er det viktigere enn på mange år med internasjonal solidaritet og en mer rettferdig verden. Pandemien diskriminerer ingen, men skadevirkningene rammer svært skjevt, og bidrar til å forsterke eksisterende ulikhet innad i land, mellom land og mellom rike og fattige. For å stoppe pandemien må alle få tilgang til vaksiner. De fleste land har ingen eller lite offentlige velferdssystemer og helsevesener er underfinansierte og overbelastet. Smitten og dødeligheten er høyest blant de som hadde det verst fra før, men i motsetning til å svare med medmenneskelighet, stemte den norske regjeringen ned et globalt initiativ for mer rettferdig fordeling av Korona-vaksinene. Av 400 millioner utdelte vaksiner har 28 millioner gått til fattige land. 80 % av vaksinene i verden er kjøpt opp av ti høyinntektsland. Sør-Afrika har for eksempel betalt dobbelt og Uganda trippelt så mye som Norge for den samme Astra Zeneca-vaksinen.

Verden har brukt over 930 milliarder skattekroner på å lage vaksinene. Dette er fellesskapets penger, derfor må vaksinene være noe alle får – gratis. Oppskriften på vaksinene må deles slik at flest mulig land kan produsere vaksiner selv. Universell tilgang til Korona-vaksine er både den billigste, tryggeste og enkleste måten å avslutte pandemien på. Det krever at vi setter mennesker, miljø og helse foran profitt. Sammen i kampen mot pandemien står Norsk Folkehjelp sine partnere med tilstedeværelse i mer enn 20 land. Som i Norge har frivillige her også lagt ned en massiv innsats for å bekjempe eller redusere skadevirkningene av pandemien. Som i fjor er de også i år helt avhengige av de midlene som samles inn gjennom 1. mai-aksjonen. De trenger støtte. Aldri før har tilgangen til vaksiner spilt en så viktig rolle som nå. Målet må være alle skal ha lik tilgang til makt og ressurser, men pandemien har utfordret vårt arbeid og våre partnere. Verdens fattigste mangler tilgang til Korona-vaksinen. Dette kan vi ikke godta. Støtt NorskFolkehjelp i arbeidet for internasjonal solidaritet og en rettferdig fordeling av vaksiner.

SMS: Send 1MAI til 2160 VIPPS til 10145 Bankkonto: 5005.14.00000

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk folkehjelp Hitra og Frøya