- Sjekk om ferjeleiet på Jøsnøya kan brukes

Ferjeleiet på Jøsnøy. 

Meninger

Ang. beredskapsferjeleie på Jøsnøya

Viser til møte i kommunestyret på Hitra 13.. april der kommunestyret ble orientert om tunnelutbedringen av Frøya/Hitratunnelene av fylkeskommunen over «Teams.» (videomøte)

Takker for grei orientering som ble utført av fylkeskommunen.

Som kommunestyrerepresentant stilte jeg spørsmål etter orienteringen om ferjeleiet på Jøsnøya på Sandstad som fortsatt ligger der. Vil dette passe inn for eventuelle nye ferjer som er i rutetrafikk i dag som eventuell kanskje må settes inn dersom langvarig uhell skjer i Hitratunnelen.

Det kunne han som orienterte ikke si noe om. Tror ikke han var klar over heller at dette ferjeleiet var der. Jeg ber derfor fylkeskommunen få sjekket opp standarden på ferjeleiet og om det kan brukes.


Nærmeste alternative ferjeleie blir Valset ( Agdenes). Men jeg håper at ferjestrekningen Kjørsvikbugen (Aure)- Laksåvika (Hitra) kommer permanent på plass snarest før Hitratunnelen skal utbedres samt å trygge beredskapen i ettertid.


Per Ervik

Kommunestyrerepresentant

Pensjonistpartiet Hitra