- Hva vil kommunen med prosjektet Grønn Hitra?

Fotballbanen i Barmfjorden slik den framstår i dag.  Foto: Lars Otto Eide

Meninger


Ifølge presentasjonen gitt i formannskap (FS) og kommunestyre (KS) i 28.04.20 og 30.04.20 er Grønn Hitra en videreføring av et prosjekt startet av tilflyttingskoordinatoren i 2017. Formannskapet har vært holdt orientert om dette i 2018 og det er visst åpent for ny dimensjon i prosjektet da Hitra kommune har vokst og vi/de kan engasjere ny kunnskap og se nye muligheter.

I presentasjonen forelagt FS og KS sto det :

I prosjektet er det et ønsket å skape en oase av vekster, mennesker i læring og samhold mot et mer bærekraftig øyrike. Helgebostad Hagebruk er nevnt som en støttespiller i prosjektet, det er nevnt at målet er å bidra til helårsaktivitet og å ta i bruk drivhusene på Dalpro igjen og Hitra birøkterlag er nevnt.Videre er det nevnt; innbyggere av Hitra, skoler, barnehager, Øytun, Guri Kunna, Livsglede for eldre, Hitra Storkjøkken, Lokalt næringsliv/turisme og restauranter. Og begrunnelsen for Grønn Hitra er at mange innbyggere er ensomme, «vi» har behov for flere uformelle møteplasser, kan bidra til å styrke befolkningens deltagelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv, mestringsarena hvor alle er likestilt og at det er i henhold til trøndelagsplanen og Hitras samfunnsplan.

Dette prosjektet er ment å være i tråd med Trøndelagsplanens økonomiske, økologiske, sosial og kulturell bærekraft hvor god livskvalitet og mangfold skal kjennetegne Trøndelag fra 2019 til 2030.

Videre står det i bakgrunnen for kommunestyrevedtaket;

I Barmfjorden ligger det en fotballbane med areal på 5 mål, kategorisert som fulldyrka jord. Den ligger lunt og fint til. Den er eid av Hitra fotballklubb. Arealet er et godt utgangspunkt for oppstart av Grønn Hitra og herfra kan man utvikle driftsmodeller for andre steder på Hitra.

Hitra fotballklubb har flere store økonomiske kostnader foran seg. Det skal settes opp ny minibussgarasje til kr 1000 000 og byttes kunstgressbane til kr 3 – 4 000 000. I tillegg har Covid-19 ført til usikkerhet rundt inntekten.

Hitra FK har dermed fremmet ønske om at Hitra kommune betaler kr 300 000 for banen samt at de bistår med ytterligere 300 000 som tilskudd for utfordringer i 2020.

Kommunestyret vedtar at de skal betale kr 500 000 for banen og at banen skal øremerkes prosjektet Grønn Hitra. Investeringen finansieres ved bruk av låneopptak som medfører økte kapitalkostnader på ca kr 30 000 pr år. Dette påvirker vedtatte handlingsregler med svekket måloppnåelse.

Hvordan skal disse pengene drives inn? Hvorfor gjøres det slik? I regnskapet vil det jo se ut til at Kommunen ikke har gitt fotballaget tilskudd.

Kommunestyret har vedtatt oppstart av dette prosjektet og jeg, og mange flere, stiller spørsmål ved hvordan dette prosjektet skal drives frem.

I oktober/november 2020 ble det invitert til informasjonsmøte om Grønn Hitra av Næringsrådgiver. Møtet ble avlyst. Det ble ikke satt opp møte på teams da Næringsrådgiveren ikke tror det vil nå frem til målgruppen.

Etter en meget flau «Kick-off» nå i april med fantastiske foredragsholdere avslutter Næringsrådgiveren seansen med «takk for oss og vi håper på dere har blitt inspirert».

Dette er flaut fordi at i en «Kick-off» finnes en plan, noen produkter, en ramme og noe som skal sparkes i gang. I Meierisalen ble vi inspirert, men det ble ikke presentert noen planer, rammer eller sagt noe om hva som er gjort og hva som er hensikten med «Kick-off`en».

Så langt er det én aktør som nyter godt av dette prosjektet; fotballklubben.

Det kan synes som at det ikke er noen penger i prosjektet. Da hjelper det lite med store ord og floskler når kommunen baserer seg på frivillighet for å oppnå mål i Trøndelagsplanen og sin egen samfunnsplan. Trøndelagsplanen skal vise i hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg.

Hitra Birøkterlag har brukt banen et år nå. Vi har lagsbigård der og skal i første omgang bidra med pollinering.

Det er interessant å få vite hvilke aktører som er samarbeidspartnerne i dette prosjektet, hvilke planer foreligger, hvem skal drive det fremover og til hvilke økonomiske rammer.

Mvh Gunhild Øyen

Leder av Hitra Birøkterlag

Kilder: Saksmappe 2020/2383-1

Presentasjon Grønn Hitra FSK 21.04.2020

Trøndelagsplanen 2019 – 2030, Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 12.des 2018.