Meninger

- Havbrukskommunene bør sende et varmt takkebrev til Solberg-regjeringene

Dag Willmann 

Meninger

Overskriften er selvsagt laget med glimt i øyet, men den har likevel et snev av sannhet i seg. På lokalavisa Hitra-Frøya nett kan vi nå lese at Hitra kommune igjen gjør opp regnskap med et solid overskudd. Dette har skjedd ved flere anledninger i de siste årene og er selvsagt gledelig. Hele bakgrunnen for dette kan i bunn og grunn oppsummeres med et ord: «Havbruksfondet».

Sjømatnæringen har hatt en enorm betydning for både utvikling i arbeidsplasser, leverandørindustri, kompetanse og mye annen utvikling over hele kyst-Norge. Næringen har i tillegg utviklet seg til å bli kanskje den viktigste næringen for Norge som helhet etter petroleumsnæringen. Uten sjømatnæringens viktige tilstedeværelse og derigjennom bidragene fra havbruksfondet er jeg redd for at Hitra og mange andre norske kystkommuner, hadde ytterst smertefullt måttet stramme kraftig inn på «livreima». Havbruksfondet har reddet Hitra kommunes økonomi gjennom flere år nå og har tillatt kommunen å levere gode tjenester så vel som store investeringer i infrastruktur.

Så hvorfor takke Solberg-regjeringene? Jo, fordi det var Solberg-regjeringene som viste handlekraft og endelig fikk på plass en treffsikker kompensasjonsordning til kystkommunene for til dels store utgifter som vertskap og tilrettelegger for sjømatnæringen. Dette til gavn for hele Norge.

Dette hadde sikkert kommet på plass uansett regjering, sier du? Nja? Prinsippet om en slik kompensasjon for kystkommunene hersket det for så vidt ikke nevneverdig uenighet om hverken i næringen selv eller politisk. Til tross for dette var altså ikke regjeringer før Solberg i stand til å lande dette. Hitra-ordfører, som også er leder av Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), hadde da over mange år kjempet opp mot sine egne Stoltenberg-regjeringer uten å få gjennomslag. Han og NFKK har da dessuten tatt til orde for en kompensasjonsordning som kun ville ha gitt «småmynter» i kassa til kystkommunene målt opp mot det som Solberg-regjeringene nå har tilført de samme kommunene over flere år.

Så jo; Et takkebrev til Solberg-regjeringene fra havbrukskommunene er nok kanskje ikke totalt upassende (fremdeles med et glimt i øyet).

Dag Willmann
Stortingskandidat for Høyre i Trøndelag