- Dette må være det viktigste trafikksikkerhetstiltaket på kort sikt i Fillan

Meninger

Vi er mange som har merket oss at Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret bevilger nødvendige midler til forlengelse av dagens veilys ned Kjerkbakkan.

Dette må kunne sies å være det viktigste trafikksikkerhetstiltaket på kort sikt i området.

La dette bli gjennomført før høst-og vintermørket setter inn.

Styret i Brøggholmen Velforening har også sendt en uttalelse til kommunestyret, hvor behovet for veilys betraktes som et særs viktig trafikksikkerhetstiltak.

Egil Hestnes - En av besteforeldrene i området