Små partiers plass i et moderne demokrati i 2021

Per Ervik 

Meninger

Når Pensjonistpartiet over det ganske land møter velgerne får vi stadig høre at det å stemme små partier er bortkastet stemme samt at vi ikke ennå er pensjonister. Det vil vi gjerne få gi et svar på. De eldre blir godt ivaretatt i de eksisterende partier,sies det. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Sannheten er at vi tydeligvis er for gamle til å stå på nominasjonslistene til de andre partiene. Særs iøyenfallende er det når vi ser hva nominasjonene ønsker som kandidater på stortingslistene til stortingsvalget. Seniorene utelukkes på de fleste veletablerte partier sine stortingslister.

Tenk for et samfunnssløseri å skrote vekk så mange med livets skole!

De små partiene bidrar også til mere demokrati . Flere kan være med å påvirke det samfunnet vi lever i, noe som styrker oppslutningen om politisk arbeide. Små partier er dermed en sikkerhetsventil for demokratiet når store partier ikke makter å inkludere holdninger/ synspunkter til de velgerne som tradisjonelt hører partiet til.Dette var også bakgrunnen for at PENSJONISTPARTIET ble grunnlagt,og det er slik demokratiet bør fungere.

Det kan være vanskelig for småpartier ikke å forholde seg til den ideologiske Høyre/ Venstreaksen som fortsatt er den dominerende skillelinjen i norsk politisk debatt. Men Pensjonistpartiet har funnet sin plass i det politiske landskapet uten idelogisk tilknyting til verken høyre eller venstre.

De store ideologiske blokkene er svekket, og det gir de små partiene større mulighet til å fremme sin politikk ved å komme i en vippeposisjon. Det har Pensjonistpartiet klart i mange kommuner! Nevner Hitra der PP er representert med fire i kommunestyret og var Hitras nest største part for tredje gang etter kommunevalget 2020.

Noen vil kalle Pensjonistpartiet for et nisjeparti. Det samme kan vel i bunn og grunn gjelde de fleste politiske partier det også.

Som et ansvarlig politisk parti vil Pensjonistpartiet særlig arbeide med de sakene som står de eldre nært og de mest svake som ikke blir hørt. Også undereguleringen og mindre og mindre pensjoner gjennom de sist årene føles mer og mer urettferdig for eldre og minstepensjonistene.

Hvor er så de andre partiene som kan stille på barrikaden og kjempe for de eldre i samfunnet? Registrer at Sv og FrP har satt seg i førersete sammen med de andre opposisjonspartiene på Stortinget å få gjort noe med underreguleringen på 0.75% på pensjonen. Det er gledelig og bra jobbet av dem, men fortsatt blir ektefeller/ samboere straffet med 10% mindre av sin pensjon for at de bor under samme tak. Samme er det også for alenebebore. Men har ikke ennå registrert et politisk vedtak på dette i Stortinget.

En stemme til Pensjonistpartiet vil bidra til at Pensjonistpartiet kan få innflytelse og bidra med den enorme erfaring og kompetanse som de eldre med mange år med livets skole blir representerer på stortinget etter valget 2021.


Per Ervik

Pensjonistpartiet