- Men krave e kanskje som å vinn i lotto?

Arild Margido Johansen har laget dikt om tunneloppgraderingen.

Arild Margido Johansen 

Meninger

SIKKERHET OG BEREDSKAP

I utkanten bor vi på ei omflødd øy,

når tunnel`n blir stængt blir veien drøy.

Eit alternativ det e vi nødt t å ha,

Hvis itj blir det vanskelig å kom sæ her ifra.


Uten beredskap og sikkerhet i over 20 år,

e det no på tide at myndighetan forstår.

At ferge eller ny tunnel det e vårt krav,

for rundt oss e det jo bare hav.


Når arbeide i tunnel`n våres e i gang,

da e det sikkerhet og beredskap vi vil forlang.

”Vi vil itj værra isolert”- e vårt motto.

men kravet e kanskje som å vinn i lotto?


Vi forlange no at avgjørelsen tas,

og at vårt krav blir hørt uten meir mas.

Om det blir ny tunnel eller ferge,

se det kan vel itj våre myndigheter sverge.


Til slutt en bønn t dem som bestemme,

at vår sikkerhet den må dem aldri glemme.

En beredskap det må vi også ha,

slik at vi alltid kan komme oss til og fra.


Arild Margido Johansen