Maren Jektvik i henrettelsespodden

Svein Bertil Sæther 

Meninger

Jeg har nylig lytta på «Henrettelsespodden» si framstilling av Maren Jektviks historie. Det var ei blanda opplevelse, for å si det litt forsiktig. Jeg har jobba med dette materialet sia 1980-tallet, både de skriftlige og de muntlige kjeldene, på kryss og tvers. Det er neppe mange kjelder rundt Marens liv og død jeg ikke har studert, analysert og tolka, så jeg tillater meg å påstå at dette materialet kjenner jeg rimelig godt til.

Til det som presenteres om Maren Jektvik og hennes historie på «Henrettelsespodden», har jeg følgende stikkord å komme med: Lettvint, overfladisk og mangelfullt. Her er det feil og misforståelser, som naturligvis resulterer i tvilsomme og spekulative konklusjoner. Å redusere historia om Maren til et platt trekantdrama, vitner om mangel på kunnskap, innsikt og forståelse. Dessverre er det ikke så sjelden at slikt skjer.


Tre podkast-tips til oss øyværinger

Her er tre tips til podkaster som kan passe hitter- og frøyværinger.


Jeg liker heller ikke formen på framstillinga i podden: Respektløs, nedlatende og latterliggjørende. Verken Maren, menneskene rundt henne eller vårt lokalsamfunn fortjener slikt. På Hitra var dette ramme alvor, både i samtida og i mer enn hundre år etterpå; kanskje for noen også i dag.

Om Maren Jektvik var skyldig eller uskyldig i giftmord, får vi aldri vite. Det er sant at det foreligger en «tilståelse», men den vart gitt under så spesielle omstendigheter og på så spektakulære vilkår at den neppe holder vatn juridisk. Maren vart jo heller ikke dømt med bakgrunn i denne «tilståelsen», som kom ved juletider 1848. Hun vart dømt til døden en måned tidligere i Høgsterett med fire mot tre stemmer. Samtida oppfatta altså ikke dette som en svært opplagt sak, slik det framstilles i podkasten. Her får vi også høre at Maren var dum og Kasper var grusom. Tøvete påstander!

Tittelen «Henrettelsespodden» signaliserer i seg sjøl ei spekulativ og uærbødig framstilling av høgst alvorlige hendelser i vår historie, og dette lever denne framstillinga av Marens historie så absolutt opp til.

Svein Bertil Sæther