Meninger

- Uverdig forhold ved rasteplassen

Per Ervik 

Meninger

Jeg stopper titt og ofte, og det er sikkert mange med meg som gjør, ved den flotte rasteplassen oppe ved fv 714 på Våvatnet. Den er populær for mange, spesielt brukes plassen mye til hviletid for vogntogene. Men over lengre tid har plassen blitt et flytende toalett med lukt og ekskrementer.

På vegne av mange trafikanter og rastere ønsker vi at det kommer på plass fasiliteter med toalettløsning som bidrar at til at plassen blir permanent for en hyggelig rastestund uten lukt av illegalt toalettforhold.

Dette er en uverdig sak som veieier Trøndelag fylkeskommune snarest må få ryddet opp i!

Per Ervik

PP Hitra