«Omkamp» Uttian industriområde

Uttian industriområdet  Foto: Odd Einum

  Foto: Odd Einum

  Foto: Odd Einum

Meninger

Nå er den betente saken vedrørende Uttian industriområde i ferd med å kulminere med en avgjørelse i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Flere sterke faginstanser og kompetente fagpersoner har uttalt stor bekymring i forhold til konsekvensene for naturmangfoldet dersom området bygges ut. Eksempler på dette gyteområdet for kysttorsk i umiddelbar nærhet og ikke minst for hubro som har dette som sitt viktigste jaktområde. Statsforvalteren stoppet planene om utbygging på grunn av altfor stor usikkerhet i forhold til konsekvensene av en utbygging.

Det er både trist og skremmende å registrere at flertallet av politikerne velger å ta saken til KMD på tross av all informasjonen og betenkelighetene vedrørende naturmangfoldet som har kommet fram for dette spesifikke området. En kan spørre seg selv om hvorfor denne iveren etter å klattbygge et lite areal som er så omstridt, kontra å benytte områder som er mye mindre sårbare eller som allerede er tatt i bruk.

Det advares fra mange faginstanser over utviklingen der naturmangfoldet blir nedprioritert til fordel for utbygging. De fleste har vel fått med seg konsekvensene av vindmøllene med fugler som lemlestes og slåes i hjel. Hva vil skje med dyrelivet etterhvert når område etter område bygges ut? Alle arter får mindre plass og bortfall av næringstilgang som fører til at reproduksjonen synker. I verste fall forsvinner noen arter helt.

Naturmangfoldet er faktisk arven til kommende generasjoner.


Odd Einum