Meninger

Tre spørsmål til Hitras ordfører

Meninger

Åpent brev til Hitras ordfører:

Registrerer at Hitra kommune sendte fylket sin reguleringsplan om ny buebru i øst i retur og at det blir enda en ny utredning.

Hvis jeg har forstått det rett så vil Hitra kommune ha ny utredning på bru i øst ved gammelbrua med gang og sykkelsti til oppvekstsenteret og ny utredning i vest uten gang og sykkelsti til oppvekstsenteret.

Øst for Knarrlagsund oppvekstsenter er det over 260 boliger, hytter og ubebygde tomter og mye bygging. Disse må passere oppvekssenteret ved ei bru i vest. Ergo vil det, om en ser bort fra Mowi, som har sagt de skal flytte til Jøstenøy, bli mere trafikk forbi oppvekstsentetet enn ved ei bru ved dagens løsning.

Mine spørsmål er da, i og med at det bor barn og unge andre steder enn rundt "Dovrebanen"også:

- Hvorfor er det ikke tatt med gang- og sykkelsti til oppvekstsenteret på utredningen ved bru i vest?

Mitt andre spørsmål er noe jeg har grublet på lenge.

Er det normalt for en ordfører å la en privat, ekstern part få holde et innlegg på ei høring fra Sør Trøndelag fylkeskommune?

Mitt tredje spørsmål er:

Hvor lang levetid er satt på dagens bru?

Og hvor lang tid tror du det tar å bygge ei ny?


Rune Akseth

7242 Knarrlagsund