MENINGER

- Kanskje på tide å bedre de ensliges levevilkår

Per Ervik 

Meninger

Singelpolitikken og ensliges livsvilkår.

Singelpolitikken er helt fraværende i den offentlige debatten. Kanskje det er på tide nå i en gryende valgkamp å ta initiativ for å bedre de ensliges levevilkår.

Norge har ca 900.000 enslige. En fjerdedel av befolkningen over 16 år lever alene. Dette er en formidabel gruppe av Norges befolkning som fortjener å bli tatt på alvor. Mange sliter på boligmarkedet. Kommunale avgifter og andre faste utgifter er like store for single som for par. Økningen av disse utgiftene rammer de enslige hardere, og særlig de eldre.

Unge enslige har hatt en langt svakere økning i inntektene enn andre fra 1990 og fram til i dag. Unge aleneboere har nå fire ganger større risiko for å bli fattige enn de hadde i 1990.

Pensjonistpartiet ser med uro på denne utviklingen , og ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antall enslige er stadig økende grunnet mange personlige forhold.

Dette kan gjøres med endringer i skattesystemet som kan utjevne forskjellene mellom det å bo alene og bo sammen med noen.

Pensjonistpartiet vil derfor senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder som arbeide , bolig og mat , redusere de offentlige utgiftene.

For eldre enslige er det viktig å bygge opp en godt fungerende besøktjeneste i kommunene i samarbeide med de ulike lag å frivillige organisasjoner !


Per Ervik

Hitra Pensjonistparti