- Frøya AP krever at VY Buss tilbyr sine sjåfører stillinger det er mulig å leve av

Meninger

Den 13. juni var det et oppslag i lokalavisen vedr. nye stillinger for de som kjører buss på Hitra og Frøya. VY buss skal overta kjøringen etter Boreal etter anbudskonkurranse fra Trøndelag fylkeskommune.

De kjører deg til båten, de henter barna dine og kjører de til skolen. De kommer uansett vær, og med alltid godt humør. Nå er det yrkessjåførenes, - og vanlige folks tur!

I artikkelen hører vi om sjåfører som er fortvilet fordi stillingene deres reduseres til mellom 55-66 prosent stilling. Dette skaper uro og usikkerhet for sjåførene.

Man har under nåværende regjering kjent på at forskjellene mellom folk øker. Flere deltidsstillinger bidrar til dette, noe som skaper frustrasjon og usikkerhet for de det gjelder. Arbeiderpartiet vil fortsette å kjempe for rett til heltidsstillinger, trygghet og mindre forskjeller for folk!


Ansatte i opprør. Tror halvparten kommer til å si opp

Ansatte i opprør over reduserte stillinger i nytt buss-selskap. Tror halvparten av sjåførene kommer til å si opp.


VY Buss er et statseid selskap som er eid av Samferdselsdepartementet, og Frøya Arbeiderparti er bekymret når et selskap som er eid av staten synes det er greit å tilby nye stillinger med lav stillingsprosent, når dette bidrar til usikkerhet og økte forskjeller.

Frøya AP krever at VY Buss tilbyr sine sjåfører stillinger det er mulig å leve av. Vi støtter yrkessjåførene i deres kamp for hele stillinger.

Heltid, ikke deltid!


Espen Skagen, på vegne av styret i Frøya Arbeiderparti