Meninger

- Ta initiativ til en samlet og felles offensiv for etablering av Ægir

Egil Hestnes 

Meninger

Ægir - norsk havbruksmuseum viktig for kystkulturen

Jeg er så enig med Sven Amund Fjeldvær som uttalte i H-F at det er en "Unnlatelsessynd" at havbruksnæringa ikke har fått gjennomført ÆGIR som det nasjonale hHavbruksmuseet.

Men verken tidligere sosialistiske eller borgerlige regjeringer har vært nok interessert i at dette er viktig nok, dessverre.

At en avtroppende Giske har sørget for at ÆGIR er nevnt i en mindretallsmerknad til bBudsjettjustering, vil heller neppe ha noen avgjørende betydning for Ægirs framtid.

Jeg tror at tiden er inne til at politisk ledelse i kystkommuner og havbrukskommuner, tar initiativ til en samlet og felles offensiv i forhold til fylkeskommunale myndigheter og til havbruksnæringas organisasjoner, og forener innsats og kraft i forhold til sentrale politiske myndigheter.

På denne måten vil framtidig muligheter for et nasjonalt havbruksmuseum ikke være avhengig verken av avtroppende stortingsrepresentanter eller av politisk farge på sittende regjering.

La oss forene alle gode krefter til fordel for et prosjekt med den største betydning for vår felles kystkultur, et nasjonalt senter for havbruksnæringa.


Egil Hestnes

Tidligere Hitra-ordfører