Et stykke av Frøya på plass i Estland

Fondveggsbildet fra  Inntian Bedehus er nå på plass i Estland. 

Meninger

Dette er kulturutveksling mellom Frøya og Estland.

Da Frøya KFUK-KFUM ble avviklet og Inntian bedehus ble ble gitt til velforeningen på stedet for for 1 krone, ble fondsveggbildet med motiv Jesus i Getsemane., tatt vare på og gitt til Helme menighet i østre Estland.

«Bilde av bildet» ovenfor, er tatt fra menighetssalen i Helme menighet. Prekestolen fra Innian bedehus, som etterpå også ble gitt som gave fra Inntian velforening, er nå mottatt på samme sted.

Sigbjørn Larsen