Meninger

MDG og forvalteransvaret

Geir-Are Valle 

Meninger

Miljøbevegelsen er opptatt av natur, miljø og klima og representerer kjerneområdet til partiet MDG. Alle partier har, ut fra de kunnskaper vi har hatt i over 30 år om de skader vi påfører livsgrunnlaget på jorden, forslag til tiltak.

Av tiltak er det få som er så radikale som MDG.

MDG og KrF

I Vårt Land har det vært en dialog mellom MDG og KrF om partiene kan ha en felles politisk plattform. Fellestrekk er slik Arild Hermstad (MDG) formulerer det; - en tenkning om at politikk handler om mer enn en oppfylling av materielle goder.

Undertegnede var en av initiativtakerne til det første lokallaget for MDG på Frøya, og er i dag lokallagsleder for Frøya KrF.

Lokallaget (MDG) krasjet i synet på en alternativ kraftforsyning. Perspektivet var etter min mening kortsiktig og MDG var mer opptatt av å regulere og kontrollere fremfor å søke synergier i næringslivet.

https://www.dagbladet.no/kultur/mdg-ma-se-til-hoyre/68692427

Hva er vi mennesker

Den grunnleggende forskjellen mellom miljøbevegelsen og kristendemokrater finner vi i synet på mennesket. For er vi bare er et intelligent dyr? Utviklet gjennom evolusjon.

Når utviklingen har skjedd med lynets fart, er det for meg innlysende. Det burde gi grunn til refleksjon over de bibelske tekster og den tiden vi har fremfor oss. For hva menes med å bli tallrike og oppfylle jorden?

Før den industrielle tidsalder (ca 1750) var vi en milliard mennesker på jorden. Det tok 200 år å bli to milliarder. 100 år å bli fire milliarder (ca 1970) og i dag, knappe 50 år senere, er vi snart 8 milliarder.

Med denne forenklede fremstillingen kan vi se en formel som viser mot at vi er 16 milliarder mennesker på jorden om 25 år.

Forvalteransvaret

Vi mennesker er gitt jorden, med alle dens dyr og planter, til å leve av. Det sier Gud. For miljøbevegelsen er vi ikke annet enn et dyr.

Her møter vi en stor kontrast!

Skal vi overleve på jorden med den største utfordringen vi står overfor - befolkningsveksten - så må vi handle klokt. Det er ikke vårt forbruk, vår utnytting av natur og dyreliv i Norge som gjelder.

Vi har over 95 % av når natur i Norge ubrukt.

Og vi skal ha i mente at det er krefter i miljø og naturbevegelsen som ønsker en radikal reduksjon av befolkningen til nivået før den industrielle revolusjon.

Kan det være bærekraftig for jordens klima? Slik at jorden, slik den er nå. vil fortsette sine naturlige sykluser. Og hvordan skal det oppnås?

Det er også mulig at det finnes interessenter involvert i lobbyvirksomhet for å bevare inntekter fra olje og gass.

Så for å avslutte: - Kan vi kristendemokrater forenes med miljøbevegelsen?

Jeg håper det, for vi har Guds skaperverk å forvalte og det er i dette skaperverket at menneskets liv, i pakt med naturen oppfylles. Vi kan stå sammen om det!

Geir-Are Valle