Meninger

- Svært beklagelige tall om vold mot eldre

Per Ervik 

Meninger

Viser til Adresseavisa 8.juli som setter søkelyset på "NTNU-rapport om vold mot eldre på våre sykehjem/omsorgsentret"
Det er ikke en lystig lesing når vi ser hva rapporten omhandler.
- En altfor stor andel eldre blir utsatt for vold , sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til Adressavisen.
Larsen sier hun kjenner seg i igjen i de høye tallene .

Dette er svært beklagelig. Sykepleiernes forbundsleder påpeker at det mangler over 7000 sykepleiere og 1800 helsefag-fagarbeidere. Vi trenger nok fagfolk med riktig kompetanse . Det er dessverre mangelvare i dag. Larsen sier Norsk Sykepleierforbund ved sykehjemmene i lang tid, sammen med Fagforbundet, varslet allerede i 2019 ,uten at det har skjedd noen endring.

Dette her ingen lystig lesing for noen av oss som er politisk engasjert.
Hitra kommune har rangert høgt på helse og omsorg flere ganger med godt eldreomsorg som har gitt oss et godt omdømme. Men det skal ikke være noen hvilepute for noen av oss som fortsatt representerer de ulike politisk partier - at vi må bare være lydhøre om det som meldes inn til oss i ulike sammenhenger - og melder i fra til våre fagansvarlige i kommunen.

Pensjonistpartiet tar på største alvor at vi skal være lydhøre ovenfor bekymringsmeldinger som event. kommer inn til våre reprensentanter. Og det tror også andre politiske engasjerte kommer også til å gjøre.

Ber derfor helseminister Bent Høye og regjeringen om å øke kraftig overføringen til kommunen med "ØRMERKET PENGER " til bedre faglig bemanning på våre helseinstitusjoner.

Til alle våre flotte dyktige helsefagarbeidere både i barnehagene og skole (Sommerskole; dere gjøre en fantastisk jobb både for eldre barn og unge her på Hitra.

Per Ervik
Pensjonistpartiet