Er dette virkelig noe politiet ikke kan eller ikke vil ta tak i?

Meninger

På ytterveggen av brakkeriggen til Vestas i Nessadalen har det i lengre tid hengt bilder som forteller om sikkerhetsrisiko i området. Ett av disse viser motstandsleiren på andre siden av veien, og et annet viser en brennende gravemaskin med ordet ACTIVISTS over. Vestas velger altså å peke på motstandsaktivister som skyldige i denne brannen. Dette er skikkelig lavmål av Vestas, men hvordan kan politiet la dette gå upåaktet hen?

Bildene henger fullt synlig for alle som ferdes i vindkraftområdet. Dette synes jeg er meget plagsomt, all den tid bilde/tekst legger skyld for en kriminell handling på en menneskegruppe. Det er rett og slett en injurierende plakat. Jeg er selv en vindkraftmotstander og har aksjonert, men å bli beskyldt for ulovligheter i all offentlighet er langt utenfor det som er greit.

Forhistorien til bildet med gravemaskinen skriver seg tilbake til januar 2020, da noen dekningsmatter og en gravemaskin brant i anleggsområdet. Da ble motstandere oppringt av politiet med utspørring rundt hendelsen, og spørsmål om de ville avgi DNA. Det kunne da virke som politiet med en gang hadde satt fokus på en gruppe som de skyldige i saken. De gikk også til arrest av to personer, ransaking av deres eiendom og gjennomgang av alle digitale verktøy som de hadde. Etterforskningen pågikk i flere måneder, og de mistenkte følte seg trakassert i hele perioden. Etter 8 måneder og 70 vitneavhør ble saken henlagt da det ikke ble funnet grunn for tiltale. Saken var altså grundig etterforsket og deretter henlagt. Når så Vestas velger å henge opp denne plakaten, så sier de at denne ulovligheten er utført av aktivister, tross at politiets etterforskning ikke kunne bevise dette. Jeg skal ha meg frabedt å bli beskyldt for kriminell handling bare fordi jeg er motstander av vindkraft!

Jeg tok kontakt med politiet, og fikk komme på kontoret og legge frem min sak. Jeg ønsket ikke å anmelde saken, da den uansett bare ville blitt henlagt, men jeg ønsket at politiet kunne henvende seg til Vestas og TrønderEnergi og be om at plakaten ble fjernet. Jeg møtte en lydhør og forståelsesfull politibetjent som skulle ta saken videre med ledere og kollegaer. Dagen etter fikk jeg telefon fra vedkommende. Han hadde da snakket med andre, og de hadde sagt at dette ikke var noe politiet kunne gjøre noe med.

Da vet vi alle sammen følgende: Om en legger ut eller henger opp plakater med injurierende innhold offentlig så vil ikke politiet gjøre noe med det! Eller er det sånn at det bare gjelder når det er store firma som gjør det, og ikke menigmann?

Det snakkes mye om bildedeling og uthenging av andre i ungdomsmiljøene. Hvilke forbilder er politi og voksne folk når en sak som dette ikke blir tatt tak i? Jeg ba ikke om mye, kun en henvendelse fra politiet om å fjerne bildet. Ikke så lite kunne politiet en gang gjøre når jeg henvender meg om noe som for meg er veldig vondt og sårende. Samtidig sier de at de er her for meg som innbygger. Det er ikke sånn det oppleves.

Vi har fått høre at Vestas snart er ferdig med arbeidet i vindkraftområdet, og at de da tar ned plakatene. Skal alt liksom være greit da? Skal vi bare glemme og godta at de har sjikanert oss? Kan jeg henge opp bilde av noen med en beskyldning på i full offentlighet, men unngå reaksjon fra øvrigheta, fordi jeg tar det ned etter en uke? I mitt liv er det ikke sånn. En må stilles til ansvar for de handlinger en utfører samme hvem det er, og særlig når handlingen går ut over medmennesker.

For Rødt Frøya

Dordi Hammer, 3.kandidat på Stortingslista i Sør-Trøndelag