- Å kjøre for fort er livsfarlig!

Ordfører Ole L Haugen 

Meninger

Jeg beklager at Hitra og Frøya på nytt har fått negativ oppmerksomhet i media knyttet til alt for mange fartsbøter og førerkortbeslag. Men dessverre tror jeg at vi er for mange som er likegyldig til dette. Og enda verre: Vi er for mange som synes det er helt greit, og at dette angår ikke meg.

I lokalavisa har flere omtalt dette. Og det blir hektet på det store temaet trafikksikkerhet. Men dette temaet er mangeartet, og jeg er redd det kan utydeliggjøre vårt aller største problem innen trafikksikkerheten. Nemlig: Hvordan kan vi sammen få flere til å skjønne sitt eget ansvar som bilfører? Hvordan skal vi få befestet en langt større respekt for at «fart tar liv», som det heter?Jeg tror alle er istand til å innse at ulykkespotensialet øker proporsjonalt med farten. Men skjønner alle fullt ut konsekvensene? Konsekvenser som handler om langt mer enn materielle skader? Og tar vi på alvor det faktum at vi har et kjempestort ansvar for mer enn vårt eget liv og vår egen helse, når vi ferdes i trafikken?

Politiet gjør en kjempeinnsats for luke ut fartssyndere. Men de kunne nok tatt mange flere, dersom det for eksempel fantes politisk mot i regjering og storting til å forby varslingstjenestene som du kan abonnere på. Tjenester som kun har som formål at du unngår å kjøre for fort akkurat der det pågår kontroller. Men hva betyr så det? Jo, du kjøper deg fri fra å bli tatt for ulovlig og kanskje livsfarlig kjøring.Både jeg og du kan hjelpe politiet med å redde liv. For eksempel ved å tørre å snakke om og påtale at det ikke er tøft å kjøre for fort. Vi bør tørre å si til hverandre at det er feigt å kjøpe seg fri med å abonnere på varslingstjenester. Og vi trenger å minne hverandre om at det er ingen som har lov til å ha det mer travelt enn andre i trafikken - ingen har lov til å spille hasard med andres liv og helse.

Til slutt, til deg som kjørte forbi meg i går kveld litt før klokka åtte i Innerdalen: Du greide sikkert å nå 150 km i timen før du nådde svingen. Etter det så jeg deg ikke mer. Og hva betyr det? Jo, du fortsatte i en vanvittig fart gjennom en svært svingete strekning, derfra og mot Fillan. Du var ikke tøff, men du var heldig. Fordi; du unngikk å kveste deg selv eller noen andre. Så nært i tid var jeg altså vitne til en som hadde flaks, men samtidig var jeg også vitne til en som viste total ansvarsfraskrivelse! Tenk deg om, neste gang når du fristes til å gamble med andres liv.

Hitra 21.07.21, Ordfører Ole L Haugen