- Hva med et regionalt samarbeidsprosjekt?

Egil Hestnes  Foto: Lars Otto Eide

Meninger


Når UP-sjefen uttaler at "det bare er et tidsspørsmål før det går liv", når han karakteriserer kjøreadferden som avdekkes ved stadige kontroller, ja da kan det kanskje være på tide at trafikksikkerhet mer enn før tas på alvor også politisk i kommunene.

Frøya kommune har Trafikksikkerhetsutvalg med politisk ansvar, mens Hitra har konkludert med at å utpeke 2 - to medlemmer av Utvalg for plan miljø og landbruk bør være greit nok.

Hitra kommunestyre bør etter min mening vise at Trafikksikkerhet bør gis større politisk fokus i framtida, ved å oppnevne et eget utvalg av folkevalgte som sammen med viktige samarbeidspartnere som Politi, Trygg Trafikk, skole, arbeidsgivere m.fl.kan bidra til et større engasjement lokalt.Eller kanskje er tiden inne til å løfte Trafikksikkerhet opp til å bli et slagkraftig felles regionalt prosjekt i Øyregionen?

Ifølge UP-sjefen viser tallenes tale at det kjøres uforsvarlig fort nettopp i denne regionen, og det haster med å få gjort noe forebyggende.


Egil Hestnes

Hitra Senior Høyre
Egil og Jan Otto sto sammen for Frøyatunnelen for 20 år siden - nå vil de jobbe for to nye veisaker

De tidligere ordførerne Jan Otto Fredagsvik og Egil Hestnes forteller om kampen for å få penger til fastlandsforbindelsen, og hva de forventer politikerne skal gjøre med den langvarige utbedringen av tunnelene.