- Kan et regionalt prosjekt i Øyregionen endre folks holdninger?

Jan E. Handberg 

Meninger

Etter UP-sjefens innlegg i Hitra-Frøya der han uttaler seg om at det er et tidsspørsmål før det går liv er vår tidligere ordfører Hestnes på vegne av Senior Høyre ute og etterlyser større politisk fokus på trafikksikkerhet blant anneta ved å oppnevne et eget utvalg av folkevalgte og viser til vår nabo Frøya.

Trafikksikkerhetsarbeid er viktig derom ingen tvil, men vil et eget trafikksikkerhetsutvalg i forhold til dagens ordning på Hitra endre holdningen til den som sitter bak rattet?

I mai 2020 hadde Hestnes en artikkel i Hitra-Frøya der han ber oss om å se hva kommunestyret på naboøya har gjort: i tillegg til 7 politikere, lensmann/politi, lokal transportør, barnas representant og repr. fra Eldre og Brukerrådet utgjør Frøya Trafikksikkerhetsutvalg.

I 2017 ble Frøya sertifisert som trafikksikker kommune og dem har som nevnt et trafikksikkerhetsutvalg med politisk ansvar, men har det hjulpet på fartssyndere? Tydeligvis ikke når vi ser på statistikken.

Vi kan opprette politiske utvalg i hopetall, men vil det hjelpe? Holdningsskapende arbeid må begynne så tidlig som mulig og der er barnehage og skole viktige aktører i så måte.Jeg har selv vært medlem i trafikksikkerhetsutvalget den gang Hitra hadde eget utvalg og både var og er fremdeles opptatt av trafikksikkerhet, men poenget mitt er at jeg nå er noe i tvil om det blir den store forskjellen å ha et eget politisk utvalg i forhold til dagens ordning der utvalg for plan, miljø og landbruk har det politiske ansvar. Jeg tror derimot at hyppigere oppsøkende virksomhet fra bla Trygg Trafikk, Politi og redningspersonell i barnehager og skoler bidrar vel så mye og da ikke minst i den videregående skole når det gjelder holdningsskapende arbeid.Det som gjennom tid sannsynligvis vil hjelpe mest av alt mot fartssyndere er mer fokus på tidlig holdningsskapende arbeid som nevnt ovenfor og hyppige kontroller med bøter som svir og som ikke frister til gjentakelse.

Jan E. Handberg

Hitra Pensjonistparti

5. kandidat stortingslista for PP Sør-Trøndelag